Linuks

Linuks (Linux) je jedan od najpoznatijih primera slobodnog softvera i razvoja putem otvorenog koda. Za razliku od drugih operativnih sistema (kao na primer Vindovsa i MacOS-a) njegov kod je dostupan javnosti i svako ima pravo da ga slobodno koristi, menja i redistributira i apsolutno je slobodan za bilo kakvu upotrebu. (tekst sa Vikipedije)

Osnovna instalacija i konfiguracija Nagios 4 na CentOS 7 (korak po korak)

Nagios je jedan od najboljih i najviše korišćenih softverskih alata otvorenog koda namenjenih za nadgledanje stanja sistemskih i mrežnih resursa i komponenti. Nagios nadgleda servere, svičeve, rutere, aplikacije, servise, procese, portove,… Pravovremeno upozorava Sistem Administratore kada nešto u sistemu nije u redu a takođe ima i notifikaciju i kada se servis oporavi. Sa Nagios-om možemo […]

Apache HTTP server – instalacija i osnovna konfiguracija

Apache HTTP server je trenutno najpopularniji i najkorišćeniji HTTP server na svetu. Ovaj proizvod trenutno opslužuje oko 60% aktivnih veb stranica na internetu. Ovakva popularnost je i osnovni razlog što je Apache prva asocijacija kada se u razgovoru pomene „Web Server“, i prvi link ka konkretnom proizvodu kojeg Google izbaci kada iste reči unesete u […]

Linuks – prava pristupa fajl sistemu

Prava pristupa, GNU/Linux OS (u daljem tekstu Linuks) – Pristup resursima pod Linuksom je strogo kontrolisan, a ovaj tekst je namenjen korisnicima koji žele da se detaljnije upoznaju sa načinom na koji Linuks kontroliše pristup resursima fajl sistema. Fajl sistem predstavlja srž svakog operativnog sistema, a kontrola pristupa objektima fajl sistema odnosno direktorijumima i fajlovima […]

SYSTEMD – Linuks sistemski servis

Systemd je sistemski i servisni manadžer za GNU/Linux operativni sistem (u daljem tekstu Linuks), a sam naziv predstavlja skraćenicu od system deamon – sistemski servis. Inicijalna verzija systemd-a pojavila se početkom 2010 godine. Od nedavno, systemd je u žiži interesovanja, jer je na većini modernih Linuks distribucija potisnuo dugo korišćeni SysVinit i sada predstavlja podrazumevani […]

OpenVZ

OpenVZ – šta je, gde se primenjuje i čemu služi

OpenVZ je tehnologija virtualizacije koja omogućava kreiranje mnoštva izlovanih instanci virtualnih privatnih servera (VirtualPrivate Server ili skraćeno VPS) koji zajedno dele hardver jednog servera, čime se postiže efikasnost i centralizacija upravljanja. Containers (Kontejneri), VirtualEnvironments (VE-s) su često korišćeni sinonimi za VPS instance. OpenVZ virtualizacija se bazira na Linuks kernelu i operativnom sistemu, što znači da […]

ownCloud – besplatan ‘cloud storage’ za vas ili vašu firmu

ownCloud jeste softver otvorenog koda predviđen kao cloud (klaud) skladište, kojim možete imati servis poput DropBox-a ali u sopstvenoj režiji i bez ikakvih eksternih ograničenja – a opet uz neke funkcionalnosti koje Dropbox nema. Kao i u DropBox varijanti, imate desktop klijent za vaš kompjuter ili klijent za telefon (koji se doduše plaća 0.99$), radite […]

Kreiranje PGP ključa u Linuksu

Korisnička razmena podataka na internetu, uvek je podložna mogućem praćenju i nadgledanju, bilo da je u pitanju slanje elektronske pošte ili komunikacija putem irc kanala, nekog čet klijenta i slično. Da bi se izbeglo nadgledanje komunikacije, razvijene su metode uz pomoć kojih se međusobna komunikacija na internetu može učiniti nerazumljivom nekome ko hoće da je […]

Blog pokreće Vordpres na domaćem myVesta panelu i litvanskom Time4VPS serveru