(AWS) predstavljaju popularnu i veoma zastupljenu cloud platformu, osmišljenu da na kreativan, skalabilan i ekonomičan način omogući korisnicima pristup različitim tipovima servisnih usluga.

Amazon EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud) je bitan segment u ponudi globalne Amazon cloud platforme i funkcioniše u korelaciji sa ostalim AWS komponentama (Amazon VPC, Amazon S3, Amazon RDS, itd).

EC2 je deo AWS cloud sistema koji ima ulogu da obezbedi pristup, omogući upravljanje i manipulisanje virtualizovanim računarskim resursima, virtualnim instancama i operativnim sistemima u cloud okruženju. Prepoznatljiv je (pored činjenice da je globalno najveći sistem ove vrste) po poslovnoj logici u kojoj korisnici plaćaju resurse koje koriste, preciznije – dok ih koriste, te otuda potiče i izraz elastic u nazivu servisa. Osnovni razlozi za izuzetnu popularnost ove platforme su, pre svega njena fleksibilnost, odnosno sposobnost da se odgovori širokom spektru korisničkih potreba, kao i odličan odnos uloženog novca i dobijenih performansi po kojima je EC2 prepoznatljiv. Više detalja o Amazon EC2 servisu možete pronaći na adresi https://aws.amazon.com/ec2/

KARAKTERISTIKE I KOMPONENTE

EC2 servis krasi i jednostavnost korišćenja, kao i veoma kratko vreme potrebno za inicijelno kofigursianje i kreiranje upotrebljivog virtuelnog okruženja. Nakon kreiranja odgovarajućeg AWS naloga, ostatak praktičnog dela konfigurisanja servisa svodi se na korišćenje AWS menadžment konzole – web baziranog korisničkog interfesa. Korišćenjem user-friendly web interfejsa, ceo postupak bi trebao da traje manje od 15 minuta, a svaki neophodni korak u tom procesu ilustrovan je odgovarajućim video klipom na aws.amazon.com sajtu.

upravljanjeec2

Virtualne instance (mašine) predstavljaju osnovni entitet virtualne EC2 infrastrukture i na samom početku konfigurisanja neophodno je podesiti broj instanci koje će biti u upotrebi, izvršiti izbor operativnog sistema kojeg će date instance koristiti kao i uraditi odabir hardverskih resursa koji će im biti dodeljeni.
Za izbor i implementaciju operativnog sistema koriste se šabloni u formi Amazon Machine Image (AMI) templejta sa već predefinisanim operativnim sistemom.

Za virtualne instance raspoloživi su Linux ili Microsoft Windows operativni sistemi. Moguće je odabrati bilo koji od novijih serverskih Microsoft Windows sistema, a od Linux distribucija dostupne su: CentOS, Debian, Amazon Linux, Ubuntu, SUSE Enterprise, Red Hat Enterprise i Oracle Enterprise distribucije.

Po kreiranju virtualnog okruženja, svaka virtualna instanca dobiće sopstvenu IP adresu i potrebno je još samo otvoriti odgovarajuće portove preko kojih će se omogućiti udaljeni pristup. Prilikom kreiranje virtualne infrastrukture potrebno je, takođe odabrati i lokaciju EC2 servera zaduženih za pohranjivanje podataka. EC2 je trenutno dostupan u 9 regiona i bitno je odabrati geografski najbliže servere, da bi smo na taj način dodatno ubrzali odziv i smanjili latenciju.

TARIFIRANJE USLUGE

Amazon EC2 je komercijalni servis koji podržava tri modela tarifiranja:

  • On-demand pricing – plaća se samo tokom korišćenja, nema plaćanja kada se servis ne koristi,
  • Reserved Instance – resursi su rezervisani i na osnovu te činjenice se ostvaruje popust i
  • Spot Instance – korisnik sam definiše maksimalnu cenu koju je spreman da plati za instancu ali raspoloživost servisa zavisi od oprterećenja infrastrukture, pa su mogući prekidi servisa.

Svaki od pomenutih modela je razvijen da omogući fleksibilnost tarifiranja u odnosu na različite potrebe klijenata. Ono što je lepo i atraktivno u celom ovom konceptu jeste činjenica da je osnovni EC2 paket u okviru Free Tier opcije besplatan, što omogućuje 750 sati korišćenje Micro Instance na mesečnom nivou (31,25 puta 24h), u periodu od prvih 12 meseci. U okviru tzv. Free Tier opcije za nove AWS korisnike, ulazi i 30Gb prostora na EBS Standard volume storage i 15 Gb protoka za sve AWS servise.

To znači da možete besplatno da koristite AWS cloud virtuelizacionu infrastrukturu za bilo koju smislenu i legalnu namenu čije potrebe ne prevazilaze resurse Micro instance. E, sad, bilo bi dobro da ovo malo i pojasnimo.

Iz dosadašnjeg teksta ste mogli da zaključite da je EC2 vrlo fleksibilna platforma kreirana tako da izađe u susret svačijim potrebama. Da bi se postigla ova vrsta fleksibilnosti virtualne instance su klasifikovane po tipu, a svaki tip je optimizovan za određenu delatnost. Aktuelne instance optimizovane su za GPU procesuiranje, I/O procesuiranje, skladištenje podataka, memorijski zahtevne zadatke i dr. pa ko šta voli – nek izvoli.

Micro Instance je instanca koja je optimizovana za aplikacije ili web servise sa veoma malom potrošnjom resursa, okvirno, ovo uključuje 600 MB memorije i odgovarajuću optimizaciju sistema za korišćenje CPU resursa u malom režimu potrošnje.

besplatnoaws

Više detalja o modelima tarifiranja EC2 servisa možete videti na adresi https://aws.amazon.com/ec2/purchasing-options/, a informacije o AWS Free Tier opciji na adresi https://aws.amazon.com/free/ .
Bitno je pomenuti i da pri kreiranju besplatnog AWS naloga koji omogućuje korišćenje platforme prolazite kroz nekoliko koraka koji između ostalog podrazumevaju popunjavanje kontakt forme sa svim neophodnim kontakt podacima, informaciju o načinu plaćanja i verifikaciju identiteta.

SKALIRANJE RESURSA (i troškova) I SIGURNOST

Naravno, za ovakav sistem koji omogućuje fleksibilnost pri korišćenju resursa i promoviše filozofiju “platite samo ono što zaista koristite”, od velikog je značaja pravilna identifikacija potrebnih resursa i u skladu sa time, nivelacija, odnosno skaliranje njihove potrošnje. AWS obezbeđuje i poseban servis za ovu namenu, pod nazivom Auto Scaling. Njegova svrha je da obezbedi automatsko pokretanje ili ograničenje/prekid potrošnje EC2 resursa u skladu sa unapred definisanim polisama odnosno statusom.

EC2 Auto Scaling, zapravo obezbeđuje interfejs za regulisanje potrebnih performansi i finu optimizaciju resursa koji se koriste.
Sigurnost je takođe segment u organizaciji ovakvog servisa koji neizostavno mora da bude “na nivou”. Pomenućemo neke od sigurnosnih mehanizama koji spadaju u built-in funkcionalnosti.
Sve virtualne instance se nalaze u Virtual Private Cloud okruženju koje je logički izolovano i koje korisnici kontrolišu putem posebno razvijenih mehanizmama kao što su AWS Identity and Access Management, mrežne ACL (Access Control) liste i Security grupe.

Omogućeni su i bulit-in Firewall, SSL zaštita pristupanja resursima, mogućnost kreiranja Private Subnet-a, enkripcija storage-a, i da ne nabrajamo više, detalje možete i sami da pogledate na AWS web prezantaciji. Pomena je vredna i činjenica da bazični sigurnosni sistem podrazumeva zaštitu od DDoS napada i detekciju password brute-force napada, kao i zgodni Trusted Advisor servis koji vrši monitoring bitnih sigurnosnih aspekata i upozorava korisnike na važne segmente u kojima bi sigurnost sistema mogla da bude unapređena.

ZAKLJUČAK

EC2 je kompleksna platforma sa mnogo podržanih funkcionalnosti – u ovom tekstu smo se prihvatili zadatka da načinimo kroki i predstavimo ga u osnovnim crtama. Zajedno sa Amazon S3 (Simple Storage Service), EC2 čini okosnicu i osnovu Amazon Web Servisa, najvećeg svetskog cloud computing sistema i provajdera. Punu ponudu AWS proizvoda i servisa možete pogledati na stranici https://aws.amazon.com/free/ u okviru All Products sekcije.

Kompletan spisak funkcionalnosti AWS EC2 servisa možete pronaći na adresi https://aws.amazon.com/ec2/details/ , a kao krajnju referencu predlažemo stranu sa dokumentacijom http://aws.amazon.com/documentation/ec2/

itmogul-logoTekst je preuzet sa ugašenog bloga IT modul i originalni autori ovog teksta su Vladimir Blagojević i Branislav Kolar. Kompjuteraš IT blog će objavljivati tekstove sa tog bloga kako riznica znanja sa te lokacije ne bi otišla u zaborav.