Структура GNU/Linux директоријума [ЛиБРЕ]

Као и сваки други оперативни систем и GNU/Linux оперативни систем садржи структуру директоријума. У овом тексту биће представљени директоријуми које систем највише користи, тако да ће нам за савладавање основа рада линукс система следећи списак бити јако користан. Списак је намењен како за нове кориснике (које желе да знају где се шта налази од система), тако и за кориснике који већ имају Линукс искуство (замишљено као подсетник).

Структура GNU/Linux директоријума

/bin

Садржи извршне програме који су део Линукс оперативног система и многе команде као што су cat, cp, ls, more, програме као сто је shell који представља командну линију итд…

/boot

Садржи фајлове потребне за подизање оперативног система. Boot loadеr-и као сто је LILO (LInux LOader) користи ове фајлове. Кернел који се уцитава приликом подизања система се налази у /boot директоријуму.

/dev

Садржи све уређаје попут уклоњивих уређаја, звучних картица, модема … То је виртуелни директоријум који садржи датотеке ових уређаја.

/etc

То је, у ствари, конфигурациони директоријум целокупног оперативног система. Такође, садржи глобална подешавања за ssh, telnet, smtp/pop3, X11, apache, samba…

/home

Подразумевани директоријум за складиштење корисничких података. Садржи личне директоријуме за сваког корисника, али сваки лични директоријум носи /home за тог корисника. Само root корисник може видети све home директоријуме.

/lib

Садржи заједничке библиотеке (perl, python, C…) и кернел модуле. Садржи системске библиотеке неопходне за рад оперативног система и појединачних програма.

/lost+found

У њега се смештају сви фрагменти (делови) фајлова који би могли да нестану услед пада система. FSCK програм у Линуксу тражи грешке у фајл систему и фрагменте на које наиђе смешта у /lost+found како би могли бити поново враћени у систем.

/media

Директоријум чија је сврха да буде јединствено место за монтирање мултимедијалних фајлова (односно уређаја) од стране корисника и различитих програма.

/mnt

Ово је подразумевана локација за све монтиране уређаје као што су cdrom, floppy disk, usb уређај… У /mnt се монтирају фајлови који су потребни само за одређено време, ако их не демонтирамо биће покренути до следећег рестартовања система.

/opt

Садржи конфигурационе датотеке за додавање на апликативни софтвер. Овде се могу инсталирати third-party апликације. Садржи опционе пакете софтвера.

/proc

Садржи податке о системским процесима. То је виртуелни систем датотека који садржи информације о систему датотека. Условно речено, директоријум који се креира приликом подизања система и садржи информације о кернелу. Он није класичан директоријум већ нешто као виртуелни директоријум/фајл преко кога добијамо информације.

/root

Ово је домаћи директоријум системског администратора (root). Али није у склопу свих home директоријума већ је издвојен. Привилегије писања над овим директоријумом има само root корисник.

/sbin

Садржи бинарне извршне датотеке који су доступне само root-у, углавном намењене одржавању система. Такође, садржи и команде као што су mount, shutdown, umount…

/srv

У новијим верзијама slackware дистрибуције, овај директоријум је предвиђен за смештање података које користе програми намењени серверској употреби попут веб сервера.

/sys

Системски директоријум који кернел генерише при сваком boot-у.

/tmp

Садржи све привремене датотеке које се бришу са сваким стартовањем система. Главни директоријум за смештање привремених фајлова.

/usr

Садржи дељиве и read-only податке. Такође, садржи и бинарне датотеке, библиотеке, документацију, изворе…

/usr/bin

Садржи извршне датотеке многих команди које нису део језгра Линукса.

/usr/include

Садржи главне датотеке (вођице) за C и C++ програмске језике.

/usr/lib

Садржи библиотеке за C и C++ програмске језике.

/usr/local

Садржи локалне датотеке, сличне онима који се налазе у /bin директоријуму.

/usr/sbin

Садржи административне команде.

/usr/share

Садржи датотеке које су заједничке, као нпр. уобичајени конфигурациони фајлови, слике, документа…

/usr/src

Садржи извор Линукс језгра (кернел).

/var

Садржи датотеке специфичне за корисника као што су имејл поруке, база података инсталираних програма, историје…

/var/cache

Садржи кеширане податке за апликације.

/var/lib

Садржи информације које се тичу тренутног стања апликација. Те информације се мењају сваки пут кад се покрене програм.

/var/lock

Садржи закључане датотеке које су проверене од стране апликације тако да извор може да користи само једна апликација.

/var/log

Садржи историје различитих апликација.

/var/mail

Садржи корисникове поруке е-поште.

/var/opt

Садржи променљиве податке за пакете смештене у /opt директоријум.

/var/run

Садржи податке који описују систем од тренутке стартовања.

/var/spool

Садржи податке који чекају на неки процес.

/var/tmp

Садржи датотеке које су очуване између два стартовања система.

Извор: http://slackware-srbija.org/wiki/doku.php?id=osnovno:struktura_linuks_direktorijuma

Овај текст је у потпуности прекопиран из ЛиБРЕ магазина, број 10. Аутор текста је Slackware Србија заједница. Издања ЛиБРЕ магазина можете бесплатно скинути са овог линка