Struktura GNU/Linux direktorijuma [LiBRE]

Kao i svaki drugi operativni sistem i GNU/Linux operativni sistem sadrži strukturu direktorijuma. U ovom tekstu biće predstavljeni direktorijumi koje sistem najviše koristi, tako da će nam za savladavanje osnova rada linuks sistema sledeći spisak biti jako koristan. Spisak je namenjen kako za nove korisnike (koje žele da znaju gde se šta nalazi od sistema), tako i za korisnike koji već imaju Linuks iskustvo (zamišljeno kao podsetnik).

Struktura GNU/Linux direktorijuma

/bin

Sadrži izvršne programe koji su deo Linuks operativnog sistema i mnoge komande kao što su cat, cp, ls, more, programe kao sto je shell koji predstavlja komandnu liniju itd…

/boot

Sadrži fajlove potrebne za podizanje operativnog sistema. Boot loader-i kao sto je LILO (LInux LOader) koristi ove fajlove. Kernel koji se ucitava prilikom podizanja sistema se nalazi u /boot direktorijumu.

/dev

Sadrži sve uređaje poput uklonjivih uređaja, zvučnih kartica, modema … To je virtuelni direktorijum koji sadrži datoteke ovih uređaja.

/etc

To je, u stvari, konfiguracioni direktorijum celokupnog operativnog sistema. Takođe, sadrži globalna podešavanja za ssh, telnet, smtp/pop3, X11, apache, samba…

/home

Podrazumevani direktorijum za skladištenje korisničkih podataka. Sadrži lične direktorijume za svakog korisnika, ali svaki lični direktorijum nosi /home za tog korisnika. Samo root korisnik može videti sve home direktorijume.

/lib

Sadrži zajedničke biblioteke (perl, python, C…) i kernel module. Sadrži sistemske biblioteke neophodne za rad operativnog sistema i pojedinačnih programa.

/lost+found

U njega se smeštaju svi fragmenti (delovi) fajlova koji bi mogli da nestanu usled pada sistema. FSCK program u Linuksu traži greške u fajl sistemu i fragmente na koje naiđe smešta u /lost+found kako bi mogli biti ponovo vraćeni u sistem.

/media

Direktorijum čija je svrha da bude jedinstveno mesto za montiranje multimedijalnih fajlova (odnosno uređaja) od strane korisnika i različitih programa.

/mnt

Ovo je podrazumevana lokacija za sve montirane uređaje kao što su cdrom, floppy disk, usb uređaj… U /mnt se montiraju fajlovi koji su potrebni samo za određeno vreme, ako ih ne demontiramo biće pokrenuti do sledećeg restartovanja sistema.

/opt

Sadrži konfiguracione datoteke za dodavanje na aplikativni softver. Ovde se mogu instalirati third-party aplikacije. Sadrži opcione pakete softvera.

/proc

Sadrži podatke o sistemskim procesima. To je virtuelni sistem datoteka koji sadrži informacije o sistemu datoteka. Uslovno rečeno, direktorijum koji se kreira prilikom podizanja sistema i sadrži informacije o kernelu. On nije klasičan direktorijum već nešto kao virtuelni direktorijum/fajl preko koga dobijamo informacije.

/root

Ovo je domaći direktorijum sistemskog administratora (root). Ali nije u sklopu svih home direktorijuma već je izdvojen. Privilegije pisanja nad ovim direktorijumom ima samo root korisnik.

/sbin

Sadrži binarne izvršne datoteke koji su dostupne samo root-u, uglavnom namenjene održavanju sistema. Takođe, sadrži i komande kao što su mount, shutdown, umount…

/srv

U novijim verzijama slackware distribucije, ovaj direktorijum je predviđen za smeštanje podataka koje koriste programi namenjeni serverskoj upotrebi poput veb servera.

/sys

Sistemski direktorijum koji kernel generiše pri svakom boot-u.

/tmp

Sadrži sve privremene datoteke koje se brišu sa svakim startovanjem sistema. Glavni direktorijum za smeštanje privremenih fajlova.

/usr

Sadrži deljive i read-only podatke. Takođe, sadrži i binarne datoteke, biblioteke, dokumentaciju, izvore…

/usr/bin

Sadrži izvršne datoteke mnogih komandi koje nisu deo jezgra Linuksa.

/usr/include

Sadrži glavne datoteke (vođice) za C i C++ programske jezike.

/usr/lib

Sadrži biblioteke za C i C++ programske jezike.

/usr/local

Sadrži lokalne datoteke, slične onima koji se nalaze u /bin direktorijumu.

/usr/sbin

Sadrži administrativne komande.

/usr/share

Sadrži datoteke koje su zajedničke, kao npr. uobičajeni konfiguracioni fajlovi, slike, dokumenta…

/usr/src

Sadrži izvor Linuks jezgra (kernel).

/var

Sadrži datoteke specifične za korisnika kao što su imejl poruke, baza podataka instaliranih programa, istorije…

/var/cache

Sadrži keširane podatke za aplikacije.

/var/lib

Sadrži informacije koje se tiču trenutnog stanja aplikacija. Te informacije se menjaju svaki put kad se pokrene program.

/var/lock

Sadrži zaključane datoteke koje su proverene od strane aplikacije tako da izvor može da koristi samo jedna aplikacija.

/var/log

Sadrži istorije različitih aplikacija.

/var/mail

Sadrži korisnikove poruke e-pošte.

/var/opt

Sadrži promenljive podatke za pakete smeštene u /opt direktorijum.

/var/run

Sadrži podatke koji opisuju sistem od trenutke startovanja.

/var/spool

Sadrži podatke koji čekaju na neki proces.

/var/tmp

Sadrži datoteke koje su očuvane između dva startovanja sistema.

Izvor: http://slackware-srbija.org/wiki/doku.php?id=osnovno:struktura_linuks_direktorijuma

Ovaj tekst je u potpunosti prekopiran iz LiBRE magazina, broj 10. Autor teksta je Slackware Srbija zajednica. Izdanja LiBRE magazina možete besplatno skinuti sa ovog linka