Windirstat je jedna od onih izuzetno jednostavnih aplikacija, koja je uz to i neizmerno korisna kada se sretnete sa problemom kojeg ona efikasno rešava. U pitanju je zgodan alat za prikaz statistike zauzeća diska i poređenje veličine pojedinih fajlova i foldera.

Windirstat je aplikacija za Windows operativne sisteme, a uz identifikaciju velikih fajlova i prikaz statistika, omogućuje i proveru zauzeća prostora prema tipu fajla, kao i cleanup, tj. čišćenje diska od suvišnih fajlova.
Potencijalna situacija za primenu Windirstat-a je svako preveliko zauzeće diska ili foldera i potreba za identifikovanjem uzroka.

iskoriscenostdiska

Linux alternativa tj. softver iste namene je KDirStat aplikacija, koja je autorima Windirstat-a, prema podacima na sajtu, bila inspiracija za Windows varijantu. Verzije za MacOS X su Disk Inventory X ili GrandPerspective. Ono što Windirstat odlikuje i daje mu posebnu vrednost jeste grafički prikaz svih fajlova i foldera u veličini koja je proporcionalna stvarnom zauzeću prostora. Svaki fajl je prikazan u obliku pravougaonika ili kvadrata određene boje, svi fajlovi u okviru foldera su takođe grupisani u srodne boje, a sve je u veličini i proporcijama koje odgovaraju stvarnom procentu zauzeća prostora na disku.

selektivanifajl

Interfejs je podeljen u tri celine, iznad pomenutog grafičkog prikaza u bojama, u gornjem delu nalazi se standardno Windows Explorer stablo koje prati selekciju objekata iz grafičkog dela, a sa desne strane je listing zastupljenosti tipova fajlova. Uz svaki tip fajla prikazan je broj pojedinačnih fajlova tog tipa, odgovarajuće zauzeće diska u mernim jedinicama(KB/MB/GB) i procentima, kao i odgovarajuća boja koja je tom tipu dodeljena.

Pri startovanju, aplikacija će izlistati lokalne drajvove radi odabira za prikaz statistika. Moguće je selektovati jedan ili više drajvova, ili opciono folder kao ”source”objekat. Kada je selekcija izvršena, aplikacija će uraditi analizu zauzeća prostora selektovanog objekta, pri čemu indikatore progresa predstavljaju simpatične “packman” figurice koje se kreću levo – desno.
Dodatne funkcionalnosti koje WinDirStat omogućuje:

  • Analiza zauzeća prostora na eksternom ili mrežnom drajvu
  • Lako pronalaženje velikih fajlova/foldera i mapiranje u Explorer stablu ili na grafičkom prikazu
  • Integrisano “čišćenje”, odnosno brisanje objekata kroz aplikaciju (direktno ili u Recycle Bin)
  • Mogućnost definisanja automatizovanih “clean-up” zadataka iz interfejsa aplikacije (korišćenjem cmd-line “batch file” sintakse)
  • Slanje izveštaja o zauzeću prostora putem email-a
  • Windirstat u portabl varijanti može se preuzeti ovde

Windirstat je open source projekat, objavljen podn GNU GPL licencom, a adresa zvaničnog sajta sa detaljnim informacijama i sekcijom za preuzimanje je http://windirstat.info/index.html

itmogul-logoTekst je preuzet sa ugašenog bloga IT modul i originalni autor ovog teksta je Ivan M. Kompjuteraš IT blog će objavljivati tekstove sa tog bloga kako riznica znanja sa te lokacije ne bi otišla u zaborav.