Zračenje mobilnih telefona – neko moje istraživanje po netu

Malo sam guglao oko zračenja telefona, SAR vrednosti i njihovog značenja, uticaja na zdravlje i došao do zaključka da je to i dalje neistraženi teren te na naučnici manje više pojma nemaju da li jeste ili nije štetno. Napominjem i da nisam dovoljno stručan kad je u pitanju oblast radijacije i zračenja, te da je ovo ispod samo sumirano sve ono što sam našao na netu od strane istraživača, operatera, naučnika i takoto kad je u pitanju ova tematika, kao i neke moje laičke pretpostavke.

Šta sam sve našao do sad

Dozvoljena SAR vrednost u Evropi (i Srbiji) je 2W/kg, a u SAD, Australiji i Indiji je 1.6W/kg – ogromnoj većini telefona SAR je ispod 1.6W/kg i koliko istražih ni jednom iznad 2W/kg i tu zborim o poznatim markama koje se prodaju van svoje prćije tj Samsung, Sony, LG, (…) od globalno poznatih brendova ili Huawei, Meizu, Xiaomi, OnePlus od kineskih a dalje-od-Kine poznatih brendova… te uzmimo onda kao generalno prihvatljivu vrednost – 1.6W/kg ka manju od ove dve dozvoljene. Ako vrednost prelazi te vrednosti na datim područjima, prodaja takvih uređaja je zabranjena…pa je pitanje, kojem to proizvođaču telefona odgovara da pravi telefon koji se ne sme prodavati van njegovog sela…što nas navodi dakle da je ogromna većina telefona bezbedna

Nema (još uvek) dokaza da velika SAR vrednost utiče na pojavu raka pošto nije u pitanju jonizujuće zračenje nego elektromagnetno nejonizujuće zračenje koje ima samo termički efekat (zagrevanje) gde mobilna telefonija korišćenjem radio talasa prenosi govor i podatke, koji se putem antena transformišu u elektromagnetni talas – ali se preporučuje da ona ipak ta SAR vrednost bude što manja?! Ovo niti mi uliva neku sigurnost niti mi uliva neku dodatnu brigu…jer isto su pričali i za azbest u građevini pa se ispostavilo posle 20 godina da ipak izaziva rak i da se izbacuje iz upotrebe.

Evo kako mobilni telefoni emituju zračenje na glavu odraslog čoveka i deteta, usporeno 5 milijardi puta.

Svetska zdravstvena organizacija (WHO) zračenje mobilnih telefona klasifikuje, pajsad, kao POTENCIONALNO KANCEROGEN ali samo kod osoba koje ga dugo koriste. Ovo potencijalno ja vidim kao „pojma nemamo da li je opasan ili nije“ a možda i kao „jeste opasan ali su nam proizvođači telefona platili milione da ćutimo“ a možda i kao „nije opasan ali smo se već ujeli sa azbestom pa bolje da se preventivno pravimo ludima“

Ispitivanja na pacovima

Rađeno je ispitivanje na pacovima od strane Američkog nacionalnog toksikološkog programa (NTP) tako što su celo telo pacova izložili ektremnim vrednostima zračenja sa mobilnih telefona, te je 6% pacova i to samo muških (?!) ipak dobio rak od radio talasa…ali izložili su ih konstantnom zračenju sa telefona devet sati dnevno pa tako dve godine i to sa vrednostima koje su mnogo veće od ovih koje ima mobilni sa najvećom SAR vrednošću – a životni vek pacova od dve godine je ekvivalent ljudskih 70 godina. Opet, treba uzeti u obzir i da su pacovi dosta manji od ljudi kao i da njihovo tkivo lakše upija zračenje od našeg…što nas navodi na zaključak – da nemamo zaključak da li je opasno za čoveka ili ne, pogotovo ako se uzme u obzir da čovek ne telefonira 9 sati dnevno mobilnim sem ako nije psiho. Ono što može biti problem je taj da su pacovi bili izloženi 2G i 3G signalu…a šta se dešava pod 4G ali i najavljenom 5G signalu, to pojma nemamo…možda sve crnje i gore, a možda i lakše i bolje – uglavnom dakle – ne zna se ni ovo.

Doktor Džefri Šuren iz američke agencije za hranu i lekove (FDA) koji je takođe bio uključen u ova istraživanja sa miševima veli da nema dovoljno dokaza da se zaključi da mobilni telefoni predstavljaju zdravstveni rizik za ljude, veli – „Čak i uz često dnevno korišćenje većine odraslih osoba nismo uočili porast broja tumora mozga. Verujemo da su sadašnji sigurnosni limiti za mobilne telefone prihvatljivi u zaštiti javnog zdravlja“, dodao je. Upitan koju bi pouku javnost trebala izvući iz studije on je rekao: „Ja na osnovu tih istraživanja ne bih promenio ponašanje i nisam“.

Duže telefoniranje mobilnim i uticaj na mozak

Opet, neka ispitivanja govore i da je ipak štetno duže telefoniranje mobilnim…recimo Finci (Radioation and Nuclear Safety Authority) vele da sat vremena u pozivu uzrokuje sužavanje krvnih sudova u mozgu i krvno-moždana barijera postaje popustljivija…tj osobe sklone moždanom udaru mogu pošteno da najebu. Holanđanski naučnici pak vele da se dešava izmenjena električna aktivnost mozga posle 15 minuta telefoniranja, dok italijanski vele da se isto dešava ali posle 45 minuta korišćenja. Turci pak vele da su pacovi iz njihovih eksperimenata koji su bili konstantno izloženi zračenju imali mnogo manje nervnih ćelija te bili kasnije dosta podložniji ozbiljnim bolestima, a ovi sa Jejla vele da ako preterujete sa mobilnim dok ste trudni – to može uticati na buduće dete tako što isto može postati hiperaktivno. Amerikanci vele da 50 minuta telefoniranja menja metabilozam glukoze u mozgu i da spermatozoidi bivaju 3 puta sporiji i još svašta nešto, pa se ide i do Alchajmera.
Dakle, na osnovu ovih silnih nekih istraživanja ispade da je mobilni telefon gori od atomske bombe…a opet isti nije zabranjen, dok se većnina problema klasifikuje kao „potencijalna“, što me opet navodi na vodu da – pojma nemaju šta su istražili, da li jeste ili nije štetno. Niko ne sme da kaže da li je korišćenje mobilnih telefona bezbedno ili ne, jednostavno, uprkos silnim nekim istraživanjima – nema sigurnog odgovora.

Najveće vrednosti zračenja se postižu onda kad je signal na telefonu slab pa onda kad se uspostavlja veza…što će reći da ako živite u nekoj barajevskoj vukojebini i stalno imate 2/5 crtica na telefonu…izloženiji ste zračenju a opet ni to ne znači ni da jeste ni da niste u problemu, ne zna se i dalje.

Evo kratkog video klipa Telekoma Srbije na ovu temu, koji su realizovali sa ETF-om.

Telefon i kad nije aktivan emituje zračenje, jer s vremena na vreme šalje signal mreži, kako bi se utvrdila lokacija korisnika i na osnovu nje odredilo sa koje najbliže bazne stanice može da se pristupi korisniku, ukoliko ga neko poziva telefonom ili šalje poruku.

Svi saveti oko bezbednog korišćenja telefona

  • Ne koristiti telefon tamo gde je slaba pokrivenost signalom, tj gde „ima 2 od 5 crtica) kao što su liftovi, podrumi, „barajevske vukojebine“, bunari… Tamo gde ima pun signal ili približno pun signal – telefon manje zrači.
  • Prilikom uspostavljanja veze, bilo da zovete ili ste zvani – udaljiti telefon od glave, jer je u trenutku uspostavljanja veze „pik“ kad je u pitanju zračenje. Idealno da kad pozivate i dok telefon zvoni korisniku bude ili uključen spikerfon ili neki drugi način kako bi telefon bio dalje od glave u trenutku uspostavljanja veze (obično ako je tišina u sobi odakle pozivate može da se čuje korisnikovo „Halo“ iako nije uključen spikerfon)
  • Ako dugo pričate telefonom koristite sluške, kako bi telefon većinu vremena bio udaljen od glave
  • Deca mlađa od 10 godina bi trebalo da koriste mobilni telefon samo onda kada je to apsolutno neophodno, jer njihova lobanja dosta tanja od naše a tkivo i kosti navodno mnogo lakše apsorbuju zračenja nego nas matorih
  • Kad legneš da spavaš, stavi telefon negde dalje od glave, bar na 2 metra – jer telefon iako se ne koristi aktivno…komunicira sa baznim stanicama.
  • Ako imaš nešto kratko da javiš nekome, pošalji mu poruku umesto da ga zoveš, opet kako bi izbegao telefon pored glave u trenutku uspostavljanja veze plus je kraća izloženost zračenju.
  • Ako radite slanje (upload) slike ili čegagod putem mobilne mreže, odaljite telefon od sebe (ne da pustite slanje fajla od 2 gigabajta, ostavite telefon pored glave i zakuntate). Slanje (tj upload) je dosta teži od skidanja (tj downloada) zbog same TCP tehologije kojom se saobraćaj odvija.
  • Poubijajte aplikacije koje ne koristite nešto često a koje komuniciraju sa svojim serverom (tipa ako niste nešto ludilo aktivni na Instagramu, zabranite istom internet dok ste na mobilnoj mreži). Ovim se smanjuje učestalost komunikacije aplikacija sa baznim stanicama pa samim tim i vrednosti zračenja. Na dosta telefona postoji mogućnost ograničenja korišćenja interneta samo na bežičnu mrežu (Wi-Fi), što je odlično.

Šta veli RATEL-a oko ove problematike

Mobilni telefon je bežični primopredajnik koji signale govora i podataka pretvara u radio-talase. Svaki put kada se uspostavi veza, elektromagnetni talasi se prostiru ka najbližoj anteni i obratno. Elektromagnetsko zračenje koje emituje mobilni telefon nije radioaktivno zračenje. Prema nedavnim studijama, Međunarodna komisija za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (ICNIRP) propisala je konkretna ograničenja za izlaganje ljudi elektromagnetnom polju.

Snaga elektromagnetnog signala koja se prostire od mobilnog telefona ka anteni, direktno zavisi od udaljenosti do najbliže antene. Što je više antena u mreži, to je snaga elektromagnetnog signala koju antena emituje manja, budući da opslužuje manji broj korisnika na manjem geografskom području.

Osim toga, u mreži sa više antena, razdaljina između našeg mobilnog telefona i antene je manja. Samim tim je prijem signala na našem mobilnom bolji, a snaga elektromagnetnog signala koju naš aparat emituje da bi uspostavio vezu je manja. Gustina i odgovarajući projekat mobilne mreže antena je osnovni preduslov da bi se emitovala manja snaga elektromagnetnog signala, a krajnji korisnici imali kvalitetniju uslugu.

Ova ograničenja je odobrila Svetska zdravstvena organizacija (WHO) i usvojila Evropska komisija (EK), kako bi ograničile izlaganje ljudi elektromagnetskom polju.

Konkretno, utvrđena su sledeća ograničenja:

Mobilni telefoni

Za mobilne telefone, granica bezbednog izlaganja elektromagnetnom polju definisana je tzv. specifičnim nivoom apsorpcije (SAR). SAR ne bi smeo da pređe vrednost od 2W/kg na lokalnom nivou. Mobilni telefoni prisutni na srpskom tržištu koji ispunjavaju ove norme nose oznaku CE. Maksimalna vrednost SAR-a za svaki mobilni telefon navedena je u uputstvu telefonskog uređaja.

Antene mobilne mreže

Granica bezbednog izlaganja je za antene mobilne mreže definisana u skladu sa međunarodnom procedurom merenja elektromagnetnog polja. Izmerena vrednost mora biti niža od utvrđenog maksimuma. Svaka država treba jasno da definiše granične vrednosti, pri čemu može da koristi kao referencu vrednosti koje je usvojila Evropska komisija.

Ima li dakle mesta panici, po mom laičkom mišljenju?

Ja idem logikom – cela planeta koristi mobilne telefone, koriste ih vrhunski naučinici i sirotinja raja, neki ih imaju i više po korisniku, imaš jedan službeni i jedan privatni…pa ako su kancerogeni cela planeta će pocrkati, samo bap jedan dan i „server dilited“. A šta je sa zračenjima drugih uređaja…vajfaj, mikrotalasna pećnica, TV i radio predajnici, serveri, blutut, bežični fiksni telefni, laptopovi, elektrane, provodnici, bazne stanice (koje su tu imali vi telefon ili ne) i pitaj Boga šta još….toliko je zračenja oko nas da je čovek kao jedinka trebao odavno biti uništen – a nije, i dalje je živ. Ne treba zaboraviti i da se ovde priča o nejonizujućem zračenju.

Dalje, da li se proizvođačima telefona isplati da prave telefone koji se neće prodavati dalje od njihove prćije, tj van Amerike, Australije, Evrope, Indije? Mišljenja sam da svi poznati brendovi vode računa a i zakoni ih primoravaju na to, kontam da problem može biti samo kod no-nejm telefona koje naručujemo na crno, tipa Ulefoni, Cuboti i šta ti ja znam…od kineza kao bezbedne vidim veće marke koje prodaju telefone globalno, tipa OnePlus, Xiaomi, Meizu, Huawei, dok ostale globalno dostupne marke vidim kao bezbedne generalno, tipa Samsung, LG, Sony, iPhone i ostali.

Opet, treba se držati i nekih preporuka – prvenstveno izbegavanje telefoniranja tamo gde je signal loš, telefon dalje od glave dok se uspostavlja veza i izbegavanje razgovora dužih od pola sata (kontam da je ovo veliki problem ženama a nikakav muškarcima hehehe, seksizam) jer kao što rekoh jednom prilikom – od vode ne može da se umre, sem ako ne popiješ 30 litara od jednom.

Nije isključeno ni da će se možda jednog dana desiti AZBEST verzija 2 i za njega su inicijalno zborili da nije štetan pa na kraju ispade da je pakao svemira, a opet kontam – danas su tehnike ispitivanja valjda napredovale majkumu, u odnosu na taj period.

Uglavnom, ja nastavljam sa korišćenjem telefona kao i do sad, i to ovih kineskih (a malo poznatijih)…mada nisam baš neki dobar primer, pošto ja razgovora na mesečnom nivou ako imam ukupno pola sata – seci me…meni je telefon uglavnom „kompjuter“ nakačen na vajreles i tek ponekad na mobilnu mrežu…mene će pre da ubije to što sam debeli morž nego mobilni telefon, budimo realni. Da imam dosta telefoniranja mesečno, tipa bar 2-3 sata dnevno, svaki dan…možda bih se malo i zamislio.