Bekap oracle šema korišćenjem expdp (crontab-ready skripta)

EXPDP je standardni Oracle alat namenjen za bekap šema na bazi, određenih objekata ili cele baze (mada ja uvek bekapujem samo određene šeme). Lak je za korišćenje i ne opterećuje mnogo server a standardna sintaksa je: expdp dumpfile=XXX logfile=XXX.

U donjoj skripti se uz expdp nalaze i raznorazne provere tipa, postoji li direktorijum definisan u Oracle-u, ima li dovoljno prostora na lokaciji gde je taj direktorijum za bekap, da nije expdp već pokrenut, ima li grešaka u eksport logu, da nije server preopterećen pa da ga zaštitimo od dodatnog opterećenje – i sve uz imejl notifikacije. Ovo sam postavio ovako da bi skripta bila laka za crontab i obavestila admina o svim problemima ili ishodu eksporta – pa kome treba, neka promeni varijable, testira i koristi.

