Dodavanje diska na virtualnu mašinu bez restarta mašine

Ima dosta pa i iskusnih sistemaša koji misle da server mora da se restartuje ukoliko se doda novi disk kako bi taj disk bio vidljiv. Kao i na fizičkim serverima jačih brendova gde je dovoljno kroz neki „storage manager“ da napravite logičke diskove i da ih dodate na server – tako isto možete i na virtualnim mašinama, bez restarta mašine i čekanja korisnika da se server butne. Dakle, evo nekog mog podsetnika za dodavanje diska na VMware virtualnu mašinu koje sam prosleđivao a sad ću da prosleđujem link – like a boss.

Prvo naravno, kreiramo disk i dodamo i mašini. To može na živo i sama mašina u startu neće videti taj disk a onda ispratimo korake. Ako je potrebno konfigurisati i LVM – pogledajte ovde.

Naterati virtualnu mašinu da vidi disk.

# Radimo skeniranje svih SCSI hostova
for host in $(ls /sys/class/scsi_host/); do echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/${host}/scan ; done

…sem gorenavedenog skeniranja može isto da se uradi sa: echo 1 > /sys/class/scsi_device/device/rescan ali neće raditi na starijim mašinama najverovatnije (meni nije radilo na CentOS 4)

fdisk -l | grep Disk

Nakon što se novi disk vidi kroz fdisk – hajde da ga isparticionišemo

fdisk /dev/sdx
Command (m for help): p  
# p (print) --> će odštampati partition tabelu za disk /dev/sdx. Ovo radimo da bi 
# se uverili da smo na pravom disku, jer ako nismo - katastrofa u najavi!!!

Command (m for help): n	 
# n (new) ---> dodaj novu particiju pa će vas pitati da 
# li hoćete da particija bude primarna ili ne. Vi izaberite p (primary) 
p  					 

Partition number (1-4):1	
# Pita vas za broj particije (možete imati maks 4 ako 
# ne koristite extended particije. Ukucajte 1 i pritisnite ENTER

First cylinder (1-1044, default 1):	 
# Ovde samo pritisnite ENTER

Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-1044, default 1044): 	
# I ovde samo pritisnite enter (izabraće poslednji cilindar, tako da ćete
# na ovom disku imati samo jednu particiju koja zauzima ceo disk.

Command (m for help): p		
# Ponovo printamo partition table kako bi se uverili da je tu novokreirana particija
# Particija jeste kreirana ali nije napravljena tako da....

Command (m for help): w 
# w (write) --> Primeni sve izmene i završi priču

Sad bi trebalo isformatirati tu particiju. U ovom primeru formatiraćemo je u ext4 – koji je standard. Četvore oči otvorite jer ako isformatirate pogrešnu particiju – najebasmo svi.

mkfs.ext4 /dev/sdx1

Kad se formatiranje završi ostaje nam samo da tu isformatiranu particiju moutujemo na sistem i počnemo da koristimo

# Ako ne prolazi echo dodajte ručno unos u fajlu /etc/fstab
echo "/dev/sdx1 /mnt/disk2  ext4  defaults    1 1" >> /etc/fstab
mount -a

# Ako nije izbacilo neku grešku, proverite da li je disk tu i da li je rw
df -h /mnt/disk2
touch /mnt/disk2/nekibezvezefajl
rm /mnt/disk2/nekibezvezefajl