Kako instalirati poslednju verziju mutt-a na CentOS 7 i iskonfigurisati mu SMTP

Ukoliko na CentOS 7 instalirate mutt pomoću yum-a on će povući neku matoru verziju u kojoj je teško namestiti SMTP koji adminima obično treba za slanje alert imejlova sa servera. U ovom tekstu instaliraćemo ručno poslednju verziju mutt-a aktuelnu na dan 31/03/2018 uz par konfiga za Gmail, Yandex i custom SMTP. Mutt ovde postavljen neće imati podršku za prijem mejlova – jer nam to i ne treba.

# Instalacija potrebnih paketa
yum install wget gcc ncurses-devel openssl-devel cyrus-sasl-devel perl cyrus-sasl-plain

############## Varijabla ##############
#   (poslednja verzija mutt-a)    #
# http://www.mutt.org/download.html #
#######################################
     MUTT_VERSION="1.8.0"
#######################################

# Skidanje i priprema mutt-a
cd /usr/src
wget ftp://ftp.mutt.org/pub/mutt/mutt-${MUTT_VERSION}.tar.gz
tar zxvf mutt-${MUTT_VERSION}.tar.gz
rm -f mutt-${MUTT_VERSION}.tar.gz
cd mutt-${MUTT_VERSION}/

# Instalacija mutt-a sa opcijama dovoljnim za slanje mejlova (ne i prijem)
./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc \
--enable-smtp \
--with-ssl \
--with-sasl \
--with-gss \
--with-gnutls \
--with-docdir=/usr/share/doc/mutt-${MUTT_VERSION} \
--enable-debug 
#
make
make install

Ovo dalje je .muttrc config za pojedine imejl servise – pa dodajte vaš

# Dodajte u muttrc vaš konfig. Dole su primeri za Gmail, Yandex i custom
touch ~/.muttrc
chmod 700 ~/.muttrc
vi ~/.muttrc

Gmail/Google Apps .muttrc config

################ Config for Google / Google Apps SMTP ####################
set from = "tvoj-email-na-google-appsu@tvoj-domen.com"
set realname = "Tvoje ime i prezime"
set smtp_url = "smtp://tvoj-email-na-google-appsu@tvoj-domen.com@smtp.gmail.com:587/"
set smtp_pass = "Lozinka na Gmail/GoogleApps emailu"

Yandex .muttrc config

###################### Config for Yandex SMTP ############################
set from = "tvoj-email@yandex.com"
set realname = "Tvoje ime i prezime"
set smtp_url = "smtps://tvoj-email@yandex.com@smtp.yandex.com:465/"
set smtp_pass = "Lozinka na Yandex emailu"

Custom, Shared hosting, cPanel, sa SSL-om .muttrc config

########## Config for Shared hosting, cPanel, with SSL ###################
set from = "tvoj-email@tvoj-domen.com"
set realname = "Tvoje ime i prezime"
set smtp_url = "smtps://tvoj-email@tvoj-domen.com@tvoj-email-server:465/"
set smtp_pass = "Lozinka na cPanel emailu"
unset ssl_verify_host

Provera slanja mejlova iz mutt-a

# Provera da li se mejlovi šalju
echo "Sve OK" | mutt -s "TEST email - mutt SMTP" tvoj-postojeci-email@koji-imas.com