Kako u bash-u unositi komande a da se ne pamte u history-ju?

Postoji nekad situacija kad je potrebno uneti neku komandu preko terminala a da ta ista ne može videti pozivanjem komande `history`. To obično budu komande unutar kojih se nalaze lozinke ili neki poverljivi podaci – a za koje ne biste voleli da budu viđeni ako se neko uloguje na server sa istim podacima.

Naravno – nije preporučljivo da više korisnika koristi iste login podatke ili ključ – ali eto, ponekad se to ne može izbeći – recimo baš kad je superuser u pitanju (root) a recimo više ljudi radi na održavanju servera a da nisu sudoersi iz nekog razloga. Uglavnom da ne zalazimo u to sa bezbedonosne strane već da vidimo kako izbeći logovanje komandi u history-ju.

History je važna stvar jer imate pregled šta je sve rađeno ranije (možete dodati i info o vremenu – uputstvo ovde) ali eto, možda ponekad zatreba i poigrati se sa history-jem, obrisati nešto iz njega (čitaj – ako si nešto zasrao), zabraniti čuvanje istorije i slično.

Ukratko – varijable koje počinju sa HIST su vezane za history (HISTSIZE, HISTFILE, HISTCMD, HISTCONTROL, HISTTIMEFORMAT, HISTIGNORE) i tu bi trebalo nešto promeniti da ne bi bilo istorije a varijabla koja nas zanima je HISTFILE. Sve što je potrebno je da pre osetljive komande ansetujete ovu varijablu ili da je preusmerite u /dev/null i mirni ste. Ako uradite `echo $HISTFILE` videćete gde se nalazi sam fajl. Dakle komande ako ne želite da se sve dalje komande pamte dok se ne izlogujete su…

unset HISTFILE
# ili
HISTFILE=/dev/null
# ili
HISTFILE=

Ako iz postojećeg history-ja treba da se obrišu neke stavke, onda treba koristiti `unset HISTFILE` i editor za edit fajla, otprilike:

unset HISTFILE
vim .bash_history

Ako ne želite da se uopšte pamte komande dodajte u svoj .bash_profile ovaj unset…

echo "unset HISTFILE" >> ~/.bash_profile ; . ~/.bash_profile

Naravno, obrišite ovu stavku iz .bash_profile kada budete hteli da vratite logovanje u .bash_history fajl.