Kako da

Instalacija DNS servera na Linuksu (CentOS)

DNS (Domain Name System) je servis bez koga se teško može zamisliti bilo koja savremena mreža. Princip rada DNS-a je relativno jednostavan, a njegov zadatak je da prevede DNS naziv u IP adresu ili obratno. Kada administratori ili korisnici žele da pristupe nekom računaru (resursu) u mreži, pristupaju najčešće navođenjem imena. Uneti upit (ime resursa) […]

Packet Sniffing – Predstavljanje, uvod u tehnologiju i primer snifovanja

Packet analyzing tehnologija koja se često popularno naziva i Packet sniffing, jednostavno rečeno omogućuje presretanje i uvid u saobraćaj koji se odvija među računarima na mrežnom segmentu. Tehnologija se može koristiti za najrazličitije svrhe, od dijagnostike sigurnosnih problema na mreži sve do kreiranja istih, a mrežni administratori je najčešće koriste upravo za monitoring i proveru […]

Osnovna instalacija i konfiguracija Nagios 4 na CentOS 7 (korak po korak)

Nagios je jedan od najboljih i najviše korišćenih softverskih alata otvorenog koda namenjenih za nadgledanje stanja sistemskih i mrežnih resursa i komponenti. Nagios nadgleda servere, svičeve, rutere, aplikacije, servise, procese, portove,… Pravovremeno upozorava Sistem Administratore kada nešto u sistemu nije u redu a takođe ima i notifikaciju i kada se servis oporavi. Sa Nagios-om možemo […]

Kreiranje PGP ključa u Linuksu

Korisnička razmena podataka na internetu, uvek je podložna mogućem praćenju i nadgledanju, bilo da je u pitanju slanje elektronske pošte ili komunikacija putem irc kanala, nekog čet klijenta i slično. Da bi se izbeglo nadgledanje komunikacije, razvijene su metode uz pomoć kojih se međusobna komunikacija na internetu može učiniti nerazumljivom nekome ko hoće da je […]

Mail Merge – multipliciranje dokumenata u programu LibreOffice

U jednom od ranijih tekstova sa bloga postoji detaljno objašnjenje kako napraviti veliki broj istih dokumenata, u kojima bi se menjali samo standardni podaci poput imena, prezimena, broja telefona, email adrese. Primenom ovog načina izrade dokumenata, uštedi se vreme, koje bi bilo utrošeno da se kojim slučajem taj mukotrpni posao obavlja unošenjem podataka za svaki […]

Blog pokreće Vordpres na domaćem myVesta panelu i litvanskom Time4VPS serveru