Promena vremenske zone (timezone) na Linuksu kroz terminal

Ukoliko imate VPS koji je zapravo OpenVZ kontejner najverovatnije neće biti moguće da promenite vreme na vaše jer će vreme povlačiti sa fizičkog hosta, te ako vam je fizički host u Americi a vama treba naše vreme na VPS-u nećete moći vreme da podesite reguralno već kao opcija je moguća promena vremenske zone gde se nalazite (timezone) koja se radi jednostavno

# Bekap čisto za zlu ne trebalo
mv /etc/localtime /etc/localtime_BEKAP_`date +%Y%m%d_%H%M%S`
# Postavljanje Europe/Belgrade timezone
ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Belgrade /etc/localtime

Promenu timezone možete uraditi na bilo kom serveru i preporučljivo je da je postavite da bude ispravna – ako već niste ovo podesili prilikom instalacije operativnog sistema.