Gmail sendmail SMTP relay na CentOS Linuksu

Pošaljete imejl putem neke skripte na serveru, imejl nije „nakačen“ ni na jedan SMTP server i onda zavisite od antispam filtera tog nekoga kome šaljete imejl – da li će biti dobre volje (čitaj – da nije lepo ikonfigurisan antispam filter ili da uošte i ne postoji) pa da propusti mejl, ili će ga propustiti do SPAM foldera ili nikad i neće videti svetlost dana nečijeg inboksa.

Pomozi.Ba
…to je tako jer primaocu stiže mejl sa imejl servera koji je na lokalnoj IP adresi, nevidljiv spolja, sa neispravnim podešavanjima hedera – što mejl serveru automatski deluje kao neka prevara. Šta mene košta da dignem neki mejl server i napišem skriptu koja će u loop-u slati imejlove na milion IP adresa u kojima prodajem Vijagru, Roleks satove ili tako neki đavo?

Kad se šalje preko SMTP-a primaoc dobija regularan mejl koji kao da je poslat sa bilo kog standardnog imejl klijenta, nema laži – nema prevare….i zato se u Vordpresu i sličnim veb aplikacijama koriste SMTP dodaci kako bi se izbegao bleklisting (to koristi i blog na kome ste sad) – ali šta ako ne postoji mogućnost dodatavanja SMTP podataka kroz neki nalog nego ste primorani da koristite lokalna podešavanja? Eeee tu na scenu dolazi SMTP relay gde ćete vi sve lokalne imejlove rutirati preko eksternog imejl servera. Ukratko umesto mejl da stigne sa root@localhost.localdomain stići će sa tvojaregularlnagmailadresa@gmail.com.

U ovom primeru rutiranje mejlova ćemo raditi pomoću sendmail-a i radi se o Gmail nalozima (može i Google Apps nalozi). Ovo je do sad testirano i rađeno na CentOS 6 i CentOS 7 minimal mašinama.

# Instalacija potrebnih paketa
yum install -y sendmail sendmail-cf cyrus-sasl cyrus-sasl-devel cyrus-sasl-md5 cyrus-sasl-plain cyrus-sasl-gssapi

# Bekap postojeće sendmail konfiguracije
cp /etc/mail/sendmail.mc /etc/mail/sendmail.mc.bekap_`date +%Y%d%m%H%M`

# Editovanje #########################################
vi /etc/mail/sendmail.mc

# Pre prve MAILER linije dodati sledeće (obično je treća linija pred kraj)
define(`SMART_HOST',`smtp.gmail.com')dnl
define(`RELAY_MAILER_ARGS', `TCP $h 587')dnl
define(`ESMTP_MAILER_ARGS', `TCP $h 587')dnl
define(`confAUTH_MECHANISMS', `EXTERNAL GSSAPI DIGEST-MD5 CRAM-MD5 LOGIN PLAIN')dnl
FEATURE(`authinfo',`hash /etc/mail/auth/client-info')dnl
TRUST_AUTH_MECH(`EXTERNAL DIGEST-MD5 CRAM-MD5 LOGIN PLAIN')
######################################################

# Kreiranje fajla gde ćemo uštekovati login podatke
mkdir /etc/mail/auth
echo "AuthInfo:smtp.gmail.com \"U:root\" \"I:tvojagmailadresa@gmail.com\" \"P:lozinkanagmailu\"" > /etc/mail/auth/client-info

# Dakle fajl treba da izgleda ovako nekako
[root@centos7 mail]# cat /etc/mail/auth/client-info
AuthInfo:smtp.gmail.com "U:root" "I:tvojagmailadresa@gmail.com" "P:lozinkanagmailu"

# Kreiranje hash mape potrebne za sendmail
cd /etc/mail/auth/
makemap hash client-info < client-info
chmod 700 /etc/mail/auth
chmod 600 /etc/mail/auth/*

# Rekompajliranje mejl foldera
tar czvf /root/etc-mail-bekap.tar.gz /etc/mail # Ne jede leba bekap
cd /etc/mail
make
service postfix stop
chkconfig postfix off
chkconfig sendmail on
service sendmail restart

# Provera da li se imejlovi sa servera salju preko iskonfigurisanog naloga
yum install mailx -y # Instalacija cli imejl klijenta ako ga već nema
echo "Ovo je test imejl" | mail -s "Test imejl poslat u $(date "+%H:%M %d.%m.%Y")" testimejl@mojmejl.com