Windows Server 2008R2 Aktivni Direktorijum – instalacija

Aktivni Direktorijum – instalacija – proces instalacije Aktivnog Direktorijuma na Windows Server platforumu prikazaćemo na primeru Windows Server 2008R2. Kada na Windows serveru instaliramo servis Aktivnog Direktorijuma, on postaje domenski kontroler. Od Windows Server 2008 verzije, uvedena je nova terminologija, te se za određene funkcionalnisti servera, koristi naziv predefinisanih rola (uloga).

Tačan naziv server role koju instaliramo je Active Directory Domain Service role, a po završetku instalacije Windows server biće proizveden u funkcionalni domen kontroler.

Pre iniciranja same instalacije moramo proveriti da li smo serveru dodeli statičku IP adresu. Ukoliko nismo neophodno je to uraditi.

Pre iniciranja same instalacije moramo proveriti da li smo serveru dodeli statičku IP adresu. Ukoliko nismo neophodno je to uraditi.

Proces AD DS instalacije iniciramo naredbom „dcpromo“. Ovaj postupak možemo pokrenuti i iz ‘Service Manager’ konzole dodavanjem serveru AD DS role.

Proces AD DS instalacije iniciramo naredbom

Pritiskom na „Next“ dugme započinjemo instalacioni proces.

slika31

Forma nas obaveštava o sigurnosnim poboljšanjima koje donose Windows Server 2008 i 2008 R2 u ulozi domenskog kontrolera. Takođe te sigurnosna promene, koje se najviše odnose na enkripciju, mogu da utiču da starije verzije Windowsa ne budu kompatibilne.

U našem slučaju kreiramo novi domen, tako da ćemo na kraju instalacije imati funkcionalni primarni domenski kontroler. Za pridruženje ovog servera nekom postojećem domenu, izabrali bi smo gornju opciju „Existing forest“.

slika51

Treba da ukucamo puno ime domena, u našem slučaju „it-modul.rs“.

slika71


Vršimo odabir funkcionalnog nivoa šume. Zbog kompatibilnosti preporučujemo izbor „Windows Server 2003“ nivoa. Klikom na „domain and forest functional levels“ link otvara se „Help“ prozor, koji sadrži detaljno objašnjenje za svaku pomentutu soluciju.

slika81

Vršimo odabir domenskog funkcionalnog nivoa. Kao u prethodnom slučaju, zbog kompatibilnosti preporučujemo izbor „Windows Server 2003“ nivoa. Klikom na „domain and forest functional levels“ link otvara se „Help“ prozor, koji sadrži detaljno objašnjenje za svaku pomentutu soluciju.

slika91


Vršimo izbor ponuđene DNS role na prvom domenskom kontroleru. Tako će se DNS server automatski tesno integrisati sa AD-om i bićemo oslobođeni bilo kakvog ručnog podešavanja.

slika101

Pošto smo uz AD DC rolu, na prethodnoj formi čekirali i DNS rolu, ovo obaveštenje neme mnogo dodirnih tačaka sa našim scenarijem instalacije. Odabiremo „Yes“ opciju.

slika111


Vršimo odabir direktorijuma za smeštanje baze, log fajlova i SYSVOL-a.

slika12


Dodeljujemo lozinku za administratora koji može da pokrene server u „Directory Service Restore Mode“-u.

slika13


Klikom na „Next“ dugme, potvđujemo izbor opcija, koje smo odabirali tokom instalacionog procesa.

slika14


Sledi proces same instalacije, koji je veoma kratak.

slika15


Potvrda o uspešnoj instalaciji.

slika16

Potreban je samo još restart sistema i domen „it-modul.rs“ je spreman za korišćenje.

Dalje administriranje Aktivnog Direktorijuma, vrši se kroz podešavanja parametara, unos podataka i modifikacije, a najvažniji grafički alati koji su raspoloživi kroz MMC konzole su:

  • Active Directory Users and Computers
  • Active Directory Sites and Services
  • Active Directory Domains and Trusts

itmogul-logoTekst je preuzet sa ugašenog bloga IT modul i originalni autor ovog teksta je Vladimir Blagojević. Kompjuteraš IT blog objavljuje tekstove sa tog bloga kako riznica znanja sa te lokacije ne bi otišla u zaborav.