U ovom tekstu obradićemo neka najosnovnija pitanja koja ćete sigurno dobiti na razgovoru za posao ukoliko konkurišete za Linux administrator poziciju (Linux System Administrator | Linux SysAdmin il’ kako ga već poslodavci vikaju…) a bogami možda čak i za bilo kakvog Sistem Administratora. Tekst nije za nekoga ko nije imao dodira sa Linuksom ili koga ne zanima Linux, te ako potpadate u tu grupu – man’te se ćorava posla i nemojte čitati ovaj tekst.

Pitanja sam našao po raznim nekim sajtovima i podeljena su na neka opšta pitanja, jednostavna pitanja i pitanja srednje težine. Nedostaju ovde i ona malo zajebanija pitanja, gde na neka ni ja nemam spreman odgovor ali otom neki drugi put – ili, ukoliko ima nekoga od vas ko bi želeo da nastavi sa ovim spiskom nek se javi.

Ukoliko naletite na neke greške u tekstu ili odgovorima, ili imate neki bolji i razumljiviji odgovor, budite slobodni da me ispravite ili kontaktirate (šta ću, pogreši čovek, možda sam i ja nekad zzobzzozbzo sam a i katarakta me ubi…)

Pitanja su postavljena sa plusićima, da biste vi pokušali prvo sami sebe da ispitate da li znate odgovor na dato pitanje – te kad skockate odgovor u glavi – kliknite na plus, a i odmah da znate – odgovori nisu detaljni već opšti, jer da sam pisao detaljne odgovore dobio bih šuljeve od sedenja i izgledao bih ko blago navareni Vojislav Koštunica.

Opšta pitanja

Koja je uloga DNS-a u mreži?

DNS (Domain Name System) ima ulogu da naziv računara (hosta) prevede u IP adresu računara

Šta je HTTP?

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je mrežni protokol koji služi za komunikaciju na relaciji server-klijent i funkcioniše po principu zahtev/odgovor i osnovna namena ovog protokola je distribucija sadržaja na webu. Server očekuje zahtev na portu 80 (default port za http) koji klijent šalje putem određene komande, potom ga obrađuje i vraća klijentu odgovor koji se sastoji od takozvanog response koda (200, 500, 400…) i konkretnog odgovora

Šta je HTTP proxy i kako on funkcioniše?

HTTP proxy jeste računar koji se postavlja kao posrednik izmedju web browsera i interneta i obično služi kao centralna lokacija (u firmi) odakle je pristup internetu dozvoljen. Funkcioniše tako što klijent (npr web browser) šalje zahtev proxy-ju (tipa „GET https://kompjuteras.com HTTP/1.1″) koju proxy obradjuje pa prosleđuje (ili blokira, kešira…u zavisnosti od tipa proxy servera) dalje serveru te će server zapravo videti posetu sa IP adrese proxy servera umesto IP adrese stvarnog klijenta.

Šta je HTTPS i kako funkcioniše?

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je vid šifrovanog HTTP protokola, tačnije predstavlja kombinaciju HTTP protokola i SSL/TSL enkripcije koja omogućuje enkripciju tokom prenosa podataka od klijenta do servera i nazad kao i sigurnu identifikaciju servera a umesto default porta 80 koji koristi HTTP koristi port 443. Ovaj protokol se najčešće koristi na sajtovima koji barataju poverljivim podacima (recimo gde se vrše online plaćanja)

Klijent od servera zahteva sigurnu konekciju koju server dokazuje kroz SSL sertifikat koji je na serveru implementiran a koji SSL klijent može da pročita kroz softver koji je u njemu implentiran (tipa noviji web browseri) – te ukoliko se uspostavi da je sertifikat validan – konekcija biva uspostavljena kroz SSL protokol tako da uspostavljeni saobraćaj ne može da čita treće lice.

Šta je SNMP i koja mu je namena?

SNMP (Simple Network Management Protocol, slobodni prevod: jednostavni mrežni protokol za nadzor i upravljanje) jednostavni je protokol koji se danas najčešće koristi za nadzor i upravljanje mrežnim uređajima u TCP/IP mrežama. SNMP omogućava mrežnim administratorima da upravljaju mrežnim performansama, nalaze i rešavaju mrežne probleme te planiraju potrebe za rastom mreže (prekopirano sa Wikipedije)

Šta je RAID? Šta su RAID0, RAID1, RAID5, RAID0+1, RAID 1+0?

RAID (Redundant Array of Independent Disks) jeste tehnologija kojom se kombinuje više hard diskova kako bi se došlo do redudantnosti podataka i poboljšanja performansi.

RAID0 (striping) jeste povezivanje dva ili više hard diskova u jednu celinu kako bi se maksimalno dobilo na kapacitetu i brzini. Ovim povezivanjem podaci nisu redudantni te ako se jedan od hard diskova pokvari – možete da se ubijete.
Dva diska od po 1TB činiće jedan disk od 2TB.

RAID1 (mirroring) jeste povezivanje parnog broja hard diskova u jednu celinu kako bi se dobilo na bezbednosti jer je za siguran rad dovoljno da radi jedan disk iz para. Podaci na oba diska u paru su identični a ovim RAID-om se gubi na performansama pisanja po disku.
Dva diska od po 1TB činiće jedan disk od 1TB.

RAID5 (striping with parity) jeste način povezivanja diskova s najmanje 3 diska pri čemu se blok podataka deli na sve diskove osim jednog, a na njega se zapisuje parity informacija koju generiše kontroler na osnovu podataka s ostalih diskova. Ukoliko se pokvari jedan disk dolazi do rekonstrucije podataka a gubitak samo parity informacije ne utiče na dostupnost podataka…iako će perfomanse biti drastično smanjene dok se ne promeni pokvareni disk.
Tri diska od po 1TB činiće jedan disk od 2TB.

RAID 0+1 (stripping and mirroring ) odnosno RAID0+RAID1 jeste način povezivanja minimum 4 diska pri čemu se jedan par diskova vezuje u stipping pa se onda on miroruje pri čemu se zadržavaju dobre performanse uz toleranciju od jednog diska koliko može maksimum da se pokvari.
4 diska od 1TB činiće jedan od 2TB.

RAID 10 (odnosno RAID 1+0, mirroring and stripping) isto kao i u 0+1 samo obrnutim redom…podaci se prvo dupliciraju na minimum dva diska pa se onda miroruju.

Kakve su to vrste bekapa level 0 backup i inkrementalni bekap?

Level 0 backup je u stvari pun bekap (full backup). Inkrementalni bekap jeste bekap samo onih fajlova koji su nastali ili su promenili u odnosu na poslednji puni bekap (level 0 backup)

Šta je SSH?

SSH (secure shell) – je servis kojim se možete povezati na udaljeni kompjuter na siguran način jer je konekcija šifrovana. Default port koji koristi ssh je 22

Šta je SMTP i koja mu je namena?

SMTP (eng. Simple Mail Transfer Protocol) predstavlja osnovni protokol sloja aplikacija za elektronsku poštu, koji koristi uslugu pouzdanog transfera podataka protokola TCP. Kao i većina drugih protokola aplikacijskog sloja ima klijentsku i serversku stranu (koja se izvršava na serveru za elektronsku poštu onoga koji šalje i druga strana koja se izvršava na serveru)

Jednostavna Linux pitanja

Objasni osnovnu fajl-sistem hijerarhiju na Linuksu, ukratko
Kako se zove i koji je UID korisnika sa najvišim privilegijama na Linuksu?
Kojom komandom izlistati sve fajlove u jednom folderu, uključujući i one skrivene fajlove?
Kojom komandom možete obrisati folder i sve fajlove unutar njega?
Kojom komandom možete videti koliko je memorije zauzeto i slobodno?
Kojom komandom možete pretražiti da li u folderu postoji fajl u kojem se pojavljuje tekst 'kompjuteras?'
Kako se nakačiti na udaljeni server putem SSH komande?
Sa kojom komandom možete izlistati sve varijable i kako ih možete pozvati?
Pozivom komande ifconfig -a dobijate odgovor 'command not found'. Zašto?
Šta će se desiti ako u terminalu ukucam / i dva puta pritisnem taster TAB?
...a ako ukucam /b i dva puta pritisnem tab?
Koja komanda mi daje pregled iskorišćenosti prostora na hard diskovima?
Kojom komandom možeš listati DNS rekorde nekog sajta?
Kojim komandama možeš menjati permisije i vlasništno nad fajlovima i folderima?
Šta komanda chmod +x radi fajlu?
Šta znači permisija 0777 nad fajlom?
Kako dodati novog korisnika, a da taj korisnik ne može da se loguje na sistem?
Kako korisnika staviti u određenu grupu i kako ga ukloniti iz određene grupe?
Šta je bash alias?
Šta dok ste u terminalu radi kombinacija tastera CTRL-C?
Šta se nalazi u fajlu /etc/services?
Koja je osnovna razlika između UNIX-a i Linuksa?
Koja je razlika izmedju Telneta i SSH?
Šta je su tri vrednosti loada u top-u i šta je uopšte load?

Pitanja srednje težine

Čemu služe sledeće komande: tee, awk, tr, cut, tac, curl, wget, watch, tail?
Koja je uloga karaktera '&' posle komande?
Šta radi komanda disown posle &?
Šta je packet filtering?
Šta je virtualna memorija?
Šta su ukratko A, NS, PTR, CNAME i MX rekordi?
Šta je t permisija (sticky bit) i kako se dodeljuje?
Šta je immutable atribut i kako se postavlja?
Šta je inode ?
Koja je razlika između hardlinkova i simlinkova?
Jedan praktičan primer upotrebe hardlinka?
Šta se dešava sa hardlinkom i simlinkom kad se obriše originalni fajl?
Kako naterati sistem da uradi proveru fajlsistema prilikom sledećeg startovanja?
Šta je runlevel i kako da dođete do trenutnog runlevela?
Šta je SSH port forwarding?
Koja je razlika izmedju local i remote port forwardinga?
Kako dodati korisnika bez komandi useradd ili adduser?
Šta su MAJOR i MINOR brojevi kod specijalnih fajlova? (recimo pod /dev)
Hard disk je veličine 100GB, zauzeto je 95GB a piše da je zauzet 100%. Zašto?
Obrisali ste fajl od 100GB ali ne da je sistem oslobođen za 100GB. Zašto?
Koji je najbrži način da shvatim kako i šta radi komanda ps?
Kako pronaći na Linuksu koji proces osluškuje koji port?
Okidate skriptu i želite da vidite njene rezultate unutar terminala i upisane u fajl. Kako?
Šta se postiže komandom: echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Navedite Linux file types koje znate
Šta je ARP?
Koja je glavna izmedju TCP i UDP??