Sirova uputstva

Kako odjednom pingovati više od jedne adrese pomoću komande ping na Linuksu

Ponekad postoji potreba za pingovanjem više adresa…standardni „ping“ to ne podržava, tako da treba instalirati program imena fping, nmap i slično…no šta ako instalacija novih paketa nije dozvoljena iz nekog razloga? Rešenje je jednostavno…napraviti malecku funkciju koja će pingovati sve adrese koje joj pošaljemo pa je pozvati sa adresama kao ulaznim parametrima. Evo funkcije ultra-kreativnog […]

Instalacija ‘Oracle database 12c’ softvera na CentOS 7 Linuks mašini

Uputstvo za osnovnu instalaciju Oracle 12c softvera (u ovom primeru 12.1.0.2) sa difolt kernel parametrima, bez baze – nju ćemo u nekom drugom uputstvu kasnije. Instalaciju radimo na CentOS 7 minimal linuks mašini pa sam dodao i deo za instalaciju samog GUI-a a sem same instalacije Oracle softvera uradićemo još neka sitna podešavanja poput podešavanja […]

Kako promeniti SSH port na CentOS 7 Linuksu

Zašto? Port 22 je difoltni port koji se koristi za login kroz ssh te je kao takav zanimljiv raznim automatizovim softverima za takozvani brutfors (bruteforce) koji će pokušati na sve moguće načine da provale root lozinku na serveru. Postoji varijanta da zaštitite i taj defoltni port 22 raznim dodatnim softverima tipa fail2ban – ali opet […]

Blog pokreće Vordpres na domaćem myVesta panelu i litvanskom Time4VPS serveru