Sirova uputstva

Shell skripting – pozicioni parametri

U ovom tekstu ćemo proći kroz pozicione parametre u shell skriptingu. Svaki primer će početi sa komandom „cat“ koja izlistava sadržaj skripte kako bi lakše dočarao ponašanje u realnom radu.$$daje PID skripte unutar koje se pokreće. Obično se koristi zarad praćenja izvršenja skripte.[test@kompjuteras ~]$ cat skripta.sh #!/bin/bash echo $$ ; sleep 20 [test@kompjuteras ~]$ ./skripta.sh […]

Podešavanje virtualnih hostova na CentOS 7

U sledećem uputstvu ćemo na CentOS 7 virtualnoj mašini na kojoj je već instaliran LAMP (tekst ovde) podesiti virtualne hostove. Virtualni hostovi omogućavaju hostovanje više nezavisnih vebsajtova na jednom serveru. U ovom slučaju server nam je na domenu ch.local i želimo da postavimo dva odvojena sajta na poddomenima wordpress.ch.local i magento.ch.local.Ako vi radite sa realnim […]

Instalacija LAMP i phpMyAdmina na CentOS 7

U ovom uputstvu na CentOS 7 minimal instalaciji na nekom tamo VPS-u ćemo instalirati LAMP (Apache, MariaDB, PHP) kao i phpMyAdmin, postaviti osnovnu zaštitu kao što su promena ssh porta, osnovna firewall zaštita. U ovom primeru pretpostavićemo da je u pitanju jedan sajt, pa se nećemo igrati virtualnim hostovima i slično.# Ažuriranje sistema yum update […]

SSH login – imejl notifikacije o novim logovanjima

Za notifikacije o novim SSH logovanjima, kreirajte fajl /etc/profile.d/notify.shvim /etc/profile.d/notify.sh # Sadržaj fajla /etc/profile.d/notify.sh ispod…#!/bin/sh IP=“$(echo $SSH_CONNECTION | cut -d “ “ -f 1)“ VREME=$(date +“%d.%m.%Y %H:%M:%S“) KORISNIK=`whoami` HOSTNAME=`hostname` SUBJECT=“SSH Login Notification – $HOSTNAME/$KORISNIK“ NA_MAIL=“vasamailadresa@gmail.com“ if [ -z $IP ] ; then IP=“localhost“ fi # IP adrese za koje ne treba email notifikacije, sigurne IP […]

AIDE – instalacija host-based IDS-a na CentOS-u

IDS (Intrusion Detection System) jeste softver koji prati sumnjive radnje nad sistemom.AIDE (Advanced Intrusion Detection Environment) jeste jedan od najjednostavnijih host-based IDS-ova (postoje i network based IDS-ovi) čija je namena praćenje osetljivih i sistemskih fajlova, i preporuka je da ga postavite na produkcioni server čim krene sa ozbiljnom produkcijom i sigurni ste da neće biti […]

CentOS 6 kao desktop kompjuter | podešavanje

Instalirati CentOS minimal desktop i uraditi dodatna inicijalna podešavanja i instalacije# Xfce umesto Gnome okružea i neki najosnovniji programi yum install epel-release wget ntfs-3g gedit vim yum groupinstall Xfce # Instalacija Whisker dodatka za Xfce yum install gcc rpm-build xfce4-panel-devel cmake exo-devel garcon-devel gettext gcc-c++ wget http://rpmfind.net/linux/fedora-secondary/development/rawhide/source/SRPMS/x/xfce4-whiskermenu-plugin-1.5.1-2.fc24.src.rpm rpmbuild –rebuild xfce4-whiskermenu-plugin-1.5.1-2.fc24.src.rpm cd ~/rpmbuild/RPMS/x86_64/ yum install xfce4-whiskermenu-plugin-1.5.1-2.el6.x86_64.rpm […]

Prikaz različitih banera na mobilnom i PC-ju

U ovom slučaju jedan baner će se prikazivati na uređajima sa maksimalnom širinom internet pregledača (brauzera) koji otvara stranicu od 480px a drugi onima sa većom širinom…Dodati u sam CSS sajta:@media screen and (max-width: 480px) { .PrikazNaDesktopu{ display: none; } } @media screen and (min-width: 480px) { .PrikazNaMobilnom{ display: none; } }Dodati željeni code u […]

Neka osnovna postavka iptables-a

Najosnovnija podešavanja iptables-a otvorenim portom 80 za dolazni saobraćaj (korisno za veb server) i pristup nekim osnovnim portovima sa unutrašnje mreže. Napraviti skriptu pa je okinuti kao root.#!/bin/bash ##################################################### # —— PROMENLJIVE ———– # # ————————————————- ## IP adrese/opsezi IP adresa sa kojih je dozvoljen pun pristup masini. FULL_ACCESS=“10.0.99.0/24″ # Portovi koje treba da vidi […]

Kako zameniti firewalld sa iptables-om na CentOS 7

Firewalld – kako ga na CentOS sedmici zameniti sa standardnim iptables-om na koji smo svi navikli. Komande pokrećete kao korisnik koji je u sudoersima.sudo systemctl stop firewalld sudo systemctl disable firewalld sudo yum -y install iptables-services sudo systemctl start iptables sudo systemctl start ip6tables sudo systemctl enable iptables sudo systemctl enable ip6tablesPosle mogu da se […]

Kako resetovati ‘root’ lozinku za MySQL

Evo kratkog uputstva kako resetovati zaboravljenu lozinku na MySQL-u. Ova radnja nije moguća ako nemate root prostup serveru/kompjuteru, jer je bitno da budete root za ovu akciju. U sledećem tekstu resetovaću lozinku na Ubuntu 14.04 serveru.# Zaustavljanje MySQL servera. Svi sajtovi nakačeni na ovaj server će biti nedostupni# Za Ubuntu koristite sledeću komandu sudo /etc/init.d/mysql […]