Kako instalirati TOAD na Linuks Mintu?

Program TOAD predstavlja jedan od najboljih programa za Database Developere, DBA-ovce, i Data Analitičare s kojim imate pun pristup manipulisanju sa Oracle bazom, kreiranju raznih Oracle objekata, testiranju i slično. TOAD trenutno postoji samo u verziji za Vindovs, ali naravno postoji i trik kako može da se instalira na Linuksu, tačnije na Ubuntuu ili Linuks Mintu da bude funkcionalan.

 1. Instalirajte wine. Wine predstavlja podlogu za pokretanje raznih Vindovs programa na Linuks sastavima.
 2. Pokrenite u terminalu sledeće komande da bi instalirali Wine:
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install wine
 3. Pokrenite winecfg kako bi se kreirali inicijalni folderi za taj program. Nakon što će winecfg otvori možete ga zatvoriti. Pokrećete ga komandom winecfg preko terminala.
 4. Skinite Oracle Instant Client za Vindovs i raspakujte ga u neki folder (u našem slučaju u folder instantclient_10_2). Ja sam ga skinuo sa adrese http://www.oracle.com/technetwork/topics/winsoft-085727.html
 5. Kreirajte foldere potrebne za Oracle Client
  mkdir ~/.wine.drive_c/ORA
  mkdir ~/.wine.drive_c/ORA/BIN
  mkdir ~/.wine.drive_c/ORA/NETWORK
  mkdir ~/.wine.drive_c/ORA/NETWORK/ADMIN
 6. Prekopirajte sav sadržaj iz foldera instantclient_10_2 u folder ~/.wine.drive_c/ORA/BIN
  cp -r instantclient_10_2/* ~/.wine.drive_c/ORA/BIN
 7. Napravite kopiju fajla oci.dll koja će se zvati OCI.DLL
  cp ~/.wine.drive_c/ORA/BIN/oci.dll /home/draza/.wine/drive_c/ORA/BIN/OCI.dll
 8. Pokrenite regedit unutar wine-a komandom: wine regedit
 9. Kreirajte Key Oracle na lokaciji: HKEY_LOCAL_MACHINE – Software i unutar njega String Value ORACLE_HOME sa vrednošću C:\ORAKako instalirati TOAD na Linuks Mint-u?
 10. Na istom mestu dodati i string NLS_LANG sa vrednošću AMERICAN_AMERICA.WE8MSWIN1252
 11. Unutar KeyString-a PATH koji se nalazi na lokaciji HKEY_LOCAL_MACHINE > System > CurrentControlSet > Control > SessionManager > Environment dodati na kraj reda vrednosti:
  ;C:\ORA;C:\ORA\BIN

  3

 12. Na istoj lokaciji kreirati String Value TNS_ADMIN sa vrednošću c:\ORA\NETWORK\ADMIN4
 13. Preostaje vam još samo da instalirate Toad putem Wine-a.
  Unutar TOAD-a podesiti da je moguće pokrenuti samo jednu instancu TOAD-a.
  View – Toad Options – Start Up i odčekirajte Allow multiple copies of Toad to be loaded, jer se može desiti da na nekim verzijama Wine-a može biti problema ukoliko se pokrene više instanci TOAD-a.

NAPOMENA:

Po mojim iskustvima, Toad na Linuksu radi relativno dobro ali ima dosta bug-ova, prvenstveno sa stabilnošću. Takođe, napominjem da sam 6 meseci radio u Toad-u na Linuksu i da nisam imao većih problema sem tih sa smrzavanjem prozora koji su se sporadično dešavali, što opet može biti opasno ukoliko ukoliko ste napisali ogroman SQL upit, niste bekapovali a Toad pukne i sve ode u bespovrat.

S obzirom da Marfi nikada ne spava, i da mi se gorepomenuti problem dešavao baš kada ne treba, nažalost, na kraju sam odustao od upotrebe Toad-a, te sada upravo pokušavam da se naviknem na upotrebu SQL Developer-a, zvaničnog Oracle alata za administraciju baze koji ima i svoju verziju za Linuks operativne sisteme.

Korisni linkovi:
– Najbolji Linuks za personalne računare – Linuks Mint
Kako instalirati Linuks Mint u dual-boot varijanti sa Vindovsom