Realan test: Da li imate osnovno znanje potrebno za rad na kompjuteru?