IT rečnik

Teško je ponekad ako ne i uvek običnom, normalnom korisniku, kome kad se nakašlje iz usta ne izlete megabajti i mrežni protokoli objasniti neke te opasne IT reči. Ja ću ovde pokušati da ih približim ljudima. I to što je moguće kraće i jednostavnije

Uvod u Atom tekst editor

Po mom mišljenju najbitniji alat za nekog ko se bavi programiranjem (a najverovatnije i prvi alat koji se traži ukoliko se ulazi u svet programiranja) jeste Text Editor/IDE. Kada ste novi u programiranju nailazićete na mnoge utiske i kritike određenih alata, neke pozitivne, neke negativne a ima i „neutralnih“, odnosno „brate odličan je ali samo […]

Aktivni Direktorijum

Active Directory, Aktivni Direktorijum (AD) – Majkrosoft mreže podržavaju dva osnovna modela uređenja i kontrole celokupnog mrežnog okruženja: radnu grupu i domen. Radna grupa je predviđena za mreže sa malim brojem računara i svako ozbiljnije planiranje Majkrosoftove mreže podrazumeva upotrebu domena. Model domenske mreže podrazumeva centralizaciju upravljanja resursima, a osnova ove centralizovano uređene domenske arhitekture […]

FTP protokol

FTP (File Transfer Protocol), je standardni protokol za prenos podataka na internetu, preciznije na TCP/IP mrežama kao što je internet. Kao primere za najčešću upotrebu, možemo navesti prenos sadržaja veb sajta/prezentacije prema hosting serverima (upload) i preuzimanje fajlova/datoteka sa servera neke od file sharing mreža (download). FTP protokol se široko primenjuje kod svih aplikacija koje […]

OpenERP – Besplatno softversko rešenje za mala i srednja preduzeća

Poslovanje se u mnogim domaćim preduzećima, na žalost, još uvek zasniva na starim i ručnim metodama vođenja dnevnika, planiranja resursa, pisanja računa, kontrole klijenata, dobavljača, proizvodnje i ostalih evidencija. Drugim rečima, većinom ne postoji nikakva automatizacija poslovnih procesa iako su na tržištu već prisutna mnoga pouzdana softverska rešenja koja bi oslobodila zaposlene svakodnevnog rutinskog posla. […]

pfSense – opensource firewall/router

pfSense je besplatna, Open Source i na FreeBSD sistemu zasnovana, firewall i router platforma popularna zbog svoje pouzdanosti, preglednog i jasnog interfejsa i činjenice da uključuje brojne funkcionalnosti koje su karakteristične za komercijalne firewall/router proizvode. Projekat je nastao 2004 godine kao derivat m0n0wall projekta sa idejom da se od njega razlikuje po mogućnosti klasične instalacije […]

Pojam virtuelizacije i osnovni termini

Pojam virtuelizacija u savremenoj komunikaciji stalno osvaja nove prostore i sve je više u upotrebi, budući da se informacione tehnologije sve više prožimaju sa svakodnevnim životom. U informatičkom svetu, virtuelizacija kao koncept zauzima posebno mesto. Najčešće nismo svesni da se u svakodnevnom korišćenju računara susrećemo sa nekim vidom virtuelizacije. Ovo je trend u razvoju informacionih […]

Kako radi svič – L2 i Multilayer Switching

Zadnjih nekoliko decenija, svedoci smo rapidnog razvoja IT tehnologija. Ovaj segment tehnološkog prostora napredovao je toliko da je realno nemoguće da jedan IT profesionalac isprati sve inovacije na polju hardvera i softvera. Konstantni razvoj mrežnih tehnologija i uređaja omogućio nam je uživanje u svakodnevnim aktivnostima na internetu, pristup filmovima, video i audio sadržajima, muzici, internet […]

Userful Desktop virtualizovana infrastruktura – jednostavna, jeftina i moćna

Userful Desktop je softversko „all-in-one“ VDI (Virtual Desktop Infrastructure) rešenje Userful korporacije, bazirano na Red Hat Enterprise Linux-u, namenjeno public computing segmentu, odnosno računarima koji se nalaze na lokacijima kao što su aerodromi, javne bibliote, hoteli i druge slične javne lokacije, ali i svim drugim okruženjima kojima je potreban jednostavan i pristupačan sistem za centralizovano […]

Virtuelizacija desktop okruženja

Paralelno sa serverskom virtuelizacijom veliki značaj u savremenim IT okruženjima zauzima i desktop virtuelizacija. Virtuelizacija desktop okruženja se sve više odomaćuje u većim kompanijama koje prepoznaju benefite i imaju mogućnosti da implementiraju i otprate potrebnu tehnologiju. Unapređenje produktivnosti putem dostupnosti radnog okruženja, kada i gde je to potrebno uz istovremeno centralizovanje resursa i podataka i […]

Veeam Backup Free Edition

Veeam Backup Free Edition je alat namenjen administratorima virtuelizacionih platformi (virtual servera) koji po svojm osobenostima (funkcionalnosti u kombinaciji sa idealnom cenom) predstavlja dragocenu ispomoć u svakodnevnom održavanju virtuelizacionih sistema. Ukratko ovaj softver omogućuje bekap, arhiviranje, kloniranje i migraciju virtualnih mašina na podržanim virtuelizacionim platformama. Nastanak ovog sjajnog proizvoda neposredno je vezan za aplikaciju „Backup […]

osTicket – alat otvorenog koda za korisničku podršku

Segment korisničke podrške je veoma bitan za sticanje dobre reputacije firme, a naročito za firme koje obezbeđuju podršku za svoje usluge/servise i usmerene su na komunikaciju sa korisnicima. U skladu sa potražnjom u ovom segmentu tržišta, na raspolaganju je veliki broj softverskih rešenja (komercijalnih ili besplatnih), koja omogućuju organizaciju i integrisanje sistema korisničke podrške. Komercijalna […]

Dinamički DNS (no-ip i slični servisi)

Dinamički DNS je koristan i prilično popularan servis. Možemo ga predstaviti kao sredstvo da mrežni uređaji (računari, ruteri) koji nemaju osnovnu pretpostavku da budu javno vidljivi i referencirani sa interneta (javnu statičku IP adresu), premoste ovaj problem i dobiju DNS naziv pomoću kojeg im se uvek može pristupati. Ukoliko želite da omogućite veb serveru u […]

Git – sistem za verzionisanje

Git sistem za verzionisanje je razvio lično Linus Torvalds, pošto je programerima koji su radili na razvoju Linux kernela, trebao adekvatan sistem za verzionisanje. Zbog specifičnosti zahteva, nijedan od postojećih sitema nije u potpunosti zadovoljavao njihove potrebe, pa je doneta odluka za kreiranje svog sistema za verzionisanje. Najpribližniji njihovim potrebama bili su BitKeeper, koji je […]

FreeNAS – mrežni prostor za skladištenje podataka

FreeNAS je NAS (Network Attached Storage) sistem otvorenog koda zasnovan na FreeBSD operativnom sistemu, pod BSD licencom. Generalno FreeNAS je operativni sistem koji naš hardver stavlja u ulogu mrežnog storage uređaja, sa podrškom za sledeće protokole: CIFS, NFS, AFP, TFTP, FTP, SSH, rsync, UPnP, BitTorrent, iSCSI. Česte su nedoumice oko FreeNAS imena i verzija, te […]

Šta je MySQL i koje su mu funkcionalnosti?

MySQL je najpopularnije i najkorišćenije RDBMS (relational database managment system) rešenje otvorenog koda, trenutno dostupno na internetu. Većina savremenih Web aplikacija se oslanja na MySQL, koji ujedno zauzima i centralni deo popularne LAMP platforme (Linuks – Apache – MySQL – Perl/PHP/Python). Wikipedia, Google, Fejsbuk, Tviter, Nokia.com, YouTube su samo neki od izuzetno popularnih sajtova na […]

Baze podataka – definicija, vrste, modeli

Baza podataka kao deljiva kolekcija međusobno logičko povezanih podataka danas je najčešće korišćena metoda za čuvanje, organizovanje, prikupljanje i sortiranje podataka, kao i smanjenje redundantnosti. Baze podataka u savremeno organizovanom društvu imaju veliku primenu (kupovina u supermarketu, podizanje gotovine na automatu, osiguranje vozila, korišćenje biblioteke, korišćenje interneta, evidencija građana, katastar i mnoge druge primene). Za […]

Rutiranje i protokoli za rutiranje

Rutiranje – U svakodnevnom životu često se srećemo sa mrežnim uređajem zvanim ruter (eng. router). Dobar deo nas zna da je osnovna funkcija rutera prosleđivanje, tj. rutiranje podataka do željenog odredišta. Zahvaljujući ovim uređajima, podaci mogu da stignu s jednog na drugi kraj sveta, veoma brzo i efikasno. Manji broj ljudi je upoznat sa načinom […]

Nested Virtualization – virtuelizacija servera za virtuelizaciju

Termin Nested Virtualization odnosi se na postavku u kojoj se virtuelna mašina pokreće unutar druge virtuelne mašine (za ovu priliku ne bavimo se virtuelizacijom aplikacija). Koncept „ugnježđene“ virtuelizacije postaje sve pristupačniji kako se razvija trend da se operativni sistemi standardno opremaju hipervizor rešenjem i imaju sposobnost hostovanja virtuelnih mašina (na primer Hyper-V i Windows 8). […]