IT rečnik

Teško je ponekad ako ne i uvek običnom, normalnom korisniku, kome kad se nakašlje iz usta ne izlete megabajti i mrežni protokoli objasniti neke te opasne IT reči. Ja ću ovde pokušati da ih približim ljudima. I to što je moguće kraće i jednostavnije

osTicket – alat otvorenog koda za korisničku podršku

Segment korisničke podrške je veoma bitan za sticanje dobre reputacije firme, a naročito za firme koje obezbeđuju podršku za svoje usluge/servise i usmerene su na komunikaciju sa korisnicima. U skladu sa potražnjom u ovom segmentu tržišta, na raspolaganju je veliki broj softverskih rešenja (komercijalnih ili besplatnih), koja omogućuju organizaciju i integrisanje sistema korisničke podrške. Komercijalna […]

Dinamički DNS (no-ip i slični servisi)

Dinamički DNS je koristan i prilično popularan servis. Možemo ga predstaviti kao sredstvo da mrežni uređaji (računari, ruteri) koji nemaju osnovnu pretpostavku da budu javno vidljivi i referencirani sa interneta (javnu statičku IP adresu), premoste ovaj problem i dobiju DNS naziv pomoću kojeg im se uvek može pristupati. Ukoliko želite da omogućite veb serveru u […]

Git – sistem za verzionisanje

Git sistem za verzionisanje je razvio lično Linus Torvalds, pošto je programerima koji su radili na razvoju Linux kernela, trebao adekvatan sistem za verzionisanje. Zbog specifičnosti zahteva, nijedan od postojećih sitema nije u potpunosti zadovoljavao njihove potrebe, pa je doneta odluka za kreiranje svog sistema za verzionisanje. Najpribližniji njihovim potrebama bili su BitKeeper, koji je […]

FreeNAS – mrežni prostor za skladištenje podataka

FreeNAS je NAS (Network Attached Storage) sistem otvorenog koda zasnovan na FreeBSD operativnom sistemu, pod BSD licencom. Generalno FreeNAS je operativni sistem koji naš hardver stavlja u ulogu mrežnog storage uređaja, sa podrškom za sledeće protokole: CIFS, NFS, AFP, TFTP, FTP, SSH, rsync, UPnP, BitTorrent, iSCSI. Česte su nedoumice oko FreeNAS imena i verzija, te […]

Šta je MySQL i koje su mu funkcionalnosti?

MySQL je najpopularnije i najkorišćenije RDBMS (relational database managment system) rešenje otvorenog koda, trenutno dostupno na internetu. Većina savremenih Web aplikacija se oslanja na MySQL, koji ujedno zauzima i centralni deo popularne LAMP platforme (Linuks – Apache – MySQL – Perl/PHP/Python). Wikipedia, Google, Fejsbuk, Tviter, Nokia.com, YouTube su samo neki od izuzetno popularnih sajtova na […]

Baze podataka – definicija, vrste, modeli

Baza podataka kao deljiva kolekcija međusobno logičko povezanih podataka danas je najčešće korišćena metoda za čuvanje, organizovanje, prikupljanje i sortiranje podataka, kao i smanjenje redundantnosti. Baze podataka u savremeno organizovanom društvu imaju veliku primenu (kupovina u supermarketu, podizanje gotovine na automatu, osiguranje vozila, korišćenje biblioteke, korišćenje interneta, evidencija građana, katastar i mnoge druge primene). Za […]

Rutiranje i protokoli za rutiranje

Rutiranje – U svakodnevnom životu često se srećemo sa mrežnim uređajem zvanim ruter (eng. router). Dobar deo nas zna da je osnovna funkcija rutera prosleđivanje, tj. rutiranje podataka do željenog odredišta. Zahvaljujući ovim uređajima, podaci mogu da stignu s jednog na drugi kraj sveta, veoma brzo i efikasno. Manji broj ljudi je upoznat sa načinom […]

Nested Virtualization – virtuelizacija servera za virtuelizaciju

Termin Nested Virtualization odnosi se na postavku u kojoj se virtuelna mašina pokreće unutar druge virtuelne mašine (za ovu priliku ne bavimo se virtuelizacijom aplikacija). Koncept „ugnježđene“ virtuelizacije postaje sve pristupačniji kako se razvija trend da se operativni sistemi standardno opremaju hipervizor rešenjem i imaju sposobnost hostovanja virtuelnih mašina (na primer Hyper-V i Windows 8). […]

Blog pokreće Vordpres na domaćem myVesta panelu i litvanskom Time4VPS serveru