Linuks

Linuks (Linux) je jedan od najpoznatijih primera slobodnog softvera i razvoja putem otvorenog koda. Za razliku od drugih operativnih sistema (kao na primer Vindovsa i MacOS-a) njegov kod je dostupan javnosti i svako ima pravo da ga slobodno koristi, menja i redistributira i apsolutno je slobodan za bilo kakvu upotrebu. (tekst sa Vikipedije)

Nagios 4 na CentOS 7 – monitoring Vindovs hosta (3/3)

Nastavljamo sa izmenama u konfiguraciji Nagios-a. Drugi, prethodni deo ovog uputstva možete videti ovde a za osnovnu instalaciju Nagios Core i Nagios plugin videti uputstvo na ovde. U ovom trećem i završnom delu tutorijala definisaćemo komande i servise koje ćemo nadgledati. Pre nego što definišemo komande i pomoću njih i servise koje želimo da nadgledamo […]

Nagios 4 na CentOS 7 – monitoring Vindovs hosta (2/3)

Nastavljamo sa izmenama u konfiguraciji Nagios-a. Prvi deo uputstva možete videti ovde. Za osnovnu instalaciju Nagios Core i Nagios plugin videti uputstvo na ovde. U ovom drugom delu ćemo definisati izmene osnovnih konfiguracionih fajlova i pripremiti sve za monitoring servisa na Vindovs hostu i za definisanje komandi i servisa koje ćemo obraditi u trećem delu. […]

Nagios 4 na CentOS 7 – nastavak konfiguracije (1/3)

Nastavljamo sa konfiguracijom osnovne instalacije Nagios-a. Za osnovnu instalaciju Nagios Core i Nagios plugin videti uputstvo na ovom linku. Ukratko, Nagios je Open Source System i Network Monitoring aplikacija. Nagios je pokrenut na nekom od servera. Nagios periodično pokreće svoje plugin-ove da bi nadgledao hostove, i ako neđe bilo kakav problem (warning ili critical) šalje […]

CYGWIN – Linuks okruženje pod Vindovsom

Ukoliko bi smo želeli da damo najpribližniju definiciju, mogli bi smo reći da Cigwin predstavlja kolekciju alata koji obezbeđuje kreiranje Linuks okruženja (funkcionalnosti slične Linuksu) unutar Vindovsa, uz ogradu da se nativne Linuks aplikacije ne mogu podrazumevano pokretati/koristiti pod Cygwin-om. Cygwin je aktuelan već više od 20 godina i predstavlja besplatan softver koji je najvećim […]

Shell skripting – pozicioni parametri

U ovom tekstu ćemo proći kroz pozicione parametre u shell skriptingu. Svaki primer će početi sa komandom „cat“ koja izlistava sadržaj skripte kako bi lakše dočarao ponašanje u realnom radu. $$ daje PID skripte unutar koje se pokreće. Obično se koristi zarad praćenja izvršenja skripte. [test@kompjuteras ~]$ cat skripta.sh #!/bin/bash echo $$ ; sleep 20 […]

PCLinuxOS – radikalno jednostavan

PCLinuxOS je Linuks distribucija otvorenog koda (naravno), namenjena pre svega desktop korisnicima i zasnovana na Mandriva Linuksu. Prva inicijalna verzija PCLinuxOS-a iz 2003 godine predstavljala je direktan Mandrivin fork. Od tog momenta PCLinuxOS se samostalno razvijao i sada slovi za vrlo zastupljenu i popularnu distribuciju, koja je po podacima sa sajta distrowatch.com rangirana na 9 […]

Linuks kao fajervol (iptables – opis i pravila)

Linuks fajervol (firewall) – Netfilter je sastavni deo Linuks kernela koji omogućuje filtriranje paketa, prevođenje mrežnih adresa ili skraćeno NAT (network address translation), kao i razne druge manipulacije paketima. Netfilter je unapređena verzija ipchains-a koji je bio aktuelan u starijim verzija Linuks operativnog sistema. Više o Netfilteru i svim mogućnostima koje on obezbeđuje, možete pronaći […]

Fail2ban brute-force zaštita

Fail2ban je aplikacija otvorenog koda iz kategorije sigurnosnih, razvijena pod GNU GPL licencom, namenjena da spreči brute-force napade na pojedine Linux (Linuks) servise. Brute-force napadi su nasilni, kontinuirani pokušaji da se pribave parametri potrebni za autentifikaciju na neki od sistemskih servisa. Najčešće ih obavljaju automatizovane skripte čiji su pokušaji zasnovani na podacima pohranjenim u rečniku […]

GRUB bootloader

GNU GRUB bootloader– GRand Unified Bootloader (GRUB) je multiplatformski multiboot punilac operativnog sistema tj. bootloader. Može se videti kao podrazumevani bootloader u većini popularnih Unix-like distribucija, a takođe se može i odvojeno instalirati kao multiboot punilac koji omogućava odabir i upravljanje pri podizanju više operativnih sistema na jednom računaru. U originalu ovaj program je dizajnirao […]

Osnovna instalacija i konfiguracija Nagios 4 na CentOS 7 (korak po korak)

Nagios je jedan od najboljih i najviše korišćenih softverskih alata otvorenog koda namenjenih za nadgledanje stanja sistemskih i mrežnih resursa i komponenti. Nagios nadgleda servere, svičeve, rutere, aplikacije, servise, procese, portove,… Pravovremeno upozorava Sistem Administratore kada nešto u sistemu nije u redu a takođe ima i notifikaciju i kada se servis oporavi. Sa Nagios-om možemo […]

Apache HTTP server – instalacija i osnovna konfiguracija

Apache HTTP server je trenutno najpopularniji i najkorišćeniji HTTP server na svetu. Ovaj proizvod trenutno opslužuje oko 60% aktivnih veb stranica na internetu. Ovakva popularnost je i osnovni razlog što je Apache prva asocijacija kada se u razgovoru pomene „Web Server“, i prvi link ka konkretnom proizvodu kojeg Google izbaci kada iste reči unesete u […]

Linuks – prava pristupa fajl sistemu

Prava pristupa, GNU/Linux OS (u daljem tekstu Linuks) – Pristup resursima pod Linuksom je strogo kontrolisan, a ovaj tekst je namenjen korisnicima koji žele da se detaljnije upoznaju sa načinom na koji Linuks kontroliše pristup resursima fajl sistema. Fajl sistem predstavlja srž svakog operativnog sistema, a kontrola pristupa objektima fajl sistema odnosno direktorijumima i fajlovima […]

SYSTEMD – Linuks sistemski servis

Systemd je sistemski i servisni manadžer za GNU/Linux operativni sistem (u daljem tekstu Linuks), a sam naziv predstavlja skraćenicu od system deamon – sistemski servis. Inicijalna verzija systemd-a pojavila se početkom 2010 godine. Od nedavno, systemd je u žiži interesovanja, jer je na većini modernih Linuks distribucija potisnuo dugo korišćeni SysVinit i sada predstavlja podrazumevani […]

OpenVZ

OpenVZ – šta je, gde se primenjuje i čemu služi

OpenVZ je tehnologija virtualizacije koja omogućava kreiranje mnoštva izlovanih instanci virtualnih privatnih servera (VirtualPrivate Server ili skraćeno VPS) koji zajedno dele hardver jednog servera, čime se postiže efikasnost i centralizacija upravljanja. Containers (Kontejneri), VirtualEnvironments (VE-s) su često korišćeni sinonimi za VPS instance. OpenVZ virtualizacija se bazira na Linuks kernelu i operativnom sistemu, što znači da […]

ownCloud – besplatan ‘cloud storage’ za vas ili vašu firmu

ownCloud jeste softver otvorenog koda predviđen kao cloud (klaud) skladište, kojim možete imati servis poput DropBox-a ali u sopstvenoj režiji i bez ikakvih eksternih ograničenja – a opet uz neke funkcionalnosti koje Dropbox nema. Kao i u DropBox varijanti, imate desktop klijent za vaš kompjuter ili klijent za telefon (koji se doduše plaća 0.99$), radite […]

Kreiranje PGP ključa u Linuksu

Korisnička razmena podataka na internetu, uvek je podložna mogućem praćenju i nadgledanju, bilo da je u pitanju slanje elektronske pošte ili komunikacija putem irc kanala, nekog čet klijenta i slično. Da bi se izbeglo nadgledanje komunikacije, razvijene su metode uz pomoć kojih se međusobna komunikacija na internetu može učiniti nerazumljivom nekome ko hoće da je […]