ИТ речник

Тешко је понекад ако не и увек обичном, нормалном кориснику, коме кад се накашље из уста не излете мегабајти и мрежни протоколи објаснити неке те опасне ИТ речи. Ја ћу овде покушати да их приближим људима. И то што је могуће краће и једноставније

osTicket – алат отвореног кода за корисничку подршку

Сегмент корисничке подршке је веома битан за стицање добре репутације фирме, а нарочито за фирме које обезбеђују подршку за своје услуге/сервисе и усмерене су на комуникацију са корисницима. У складу са потражњом у овом сегменту тржишта, на располагању је велики број софтверских решења (комерцијалних или бесплатних), која омогућују организацију и интегрисање система корисничке подршке. Комерцијална […]

Динамички DNS (no-ip и слични сервиси)

Динамички DNS је користан и прилично популаран сервис. Можемо га представити као средство да мрежни уређаји (рачунари, рутери) који немају основну претпоставку да буду јавно видљиви и референцирани са интернета (јавну статичку IP адресу), премосте овај проблем и добију DNS назив помоћу којег им се увек може приступати. Уколико желите да омогућите веб серверу у […]

Git – систем за верзионисање

Git систем за верзионисање је развио лично Линус Торвалдс, пошто је програмерима који су радили на развоју Linux кернела, требао адекватан систем за верзионисање. Због специфичности захтева, ниједан од постојећих ситема није у потпуности задовољавао њихове потребе, па је донета одлука за креирање свог система за верзионисање. Најприближнији њиховим потребама били су BitKeeper, који је […]

FreeNAS – мрежни простор за складиштење података

FreeNAS је NAS (Network Attached Storage) систем отвореног кода заснован на FreeBSD оперативном систему, под BSD лиценцом. Генерално FreeNAS је оперативни систем који наш хардвер ставља у улогу мрежног storage уређаја, са подршком за следеће протоколе: CIFS, NFS, AFP, TFTP, FTP, SSH, rsync, UPnP, BitTorrent, iSCSI. Честе су недоумице око FreeNAS имена и верзија, те […]

Шта је MySQL и које су му функционалности?

MySQL је најпопуларније и најкоришћеније RDBMS (relational database managment system) решење отвореног кода, тренутно доступно на интернету. Већина савремених Web апликација се ослања на MySQL, који уједно заузима и централни део популарне LAMP платформе (Линукс – Apache – MySQL – Perl/PHP/Python). Wikipedia, Google, Фејсбук, Твитер, Nokia.com, YouTube су само неки од изузетно популарних сајтова на […]

Базе података – дефиниција, врсте, модели

База података као дељива колекција међусобно логичко повезаних података данас је најчешће коришћена метода за чување, организовање, прикупљање и сортирање података, као и смањење редундантности. Базе података у савремено организованом друштву имају велику примену (куповина у супермаркету, подизање готовине на аутомату, осигурање возила, коришћење библиотеке, коришћење интернета, евиденција грађана, катастар и многе друге примене). За […]

Рутирање и протоколи за рутирање

Рутирање – У свакодневном животу често се срећемо са мрежним уређајем званим рутер (енг. router). Добар део нас зна да је основна функција рутера прослеђивање, тј. рутирање података до жељеног одредишта. Захваљујући овим уређајима, подаци могу да стигну с једног на други крај света, веома брзо и ефикасно. Мањи број људи је упознат са начином […]

Nested Virtualization – виртуелизација сервера за виртуелизацију

Термин Nested Virtualization односи се на поставку у којој се виртуелна машина покреће унутар друге виртуелне машине (за ову прилику не бавимо се виртуелизацијом апликација). Концепт „угњежђене“ виртуелизације постаје све приступачнији како се развија тренд да се оперативни системи стандардно опремају хипервизор решењем и имају способност хостовања виртуелних машина (на пример Hyper-V и Windows 8). […]

Шест најбољих решења отвореног кода за Service Desk (Help Desk)

Квалитетна Service Desk решења отвореног кода су у расположива и налазе се на тржишту већ неко време. У овом тексту ће бити презентована листа најбољих софтверских производа из ове групе. Сва решења су бесплатна и сва су отвореног кода (OpenSource). На тржишту постоји велики број различитих Service Desk решења. Нека су боља, а нека лошија, […]

Блог покреће Вордпрес на домаћем myVesta панелу и литванском Time4VPS серверу