Напомена: Блог је у фази пребацивања на ћирилично писмо и то је разлог зашто видите комбиновано латиницу и ћирилицу / Napomena: Blog je u fazi prebacivanja na ćirilično pismo i to je razlog zašto vidite kombinovano latinicu i ćirilicu

Колико је цивилизација пропала и болесна погледајмо на интернету

Колико је цивилизација пропала и болесна погледајмо на интернету

Колико је цивилизација пропала и колико су људи постали болесни или су можда одувек и били а сад је само испливало - најбоље се може видети на интернету - на порно сајтовима, не због самих порнића - већ...објаснићу и зашто. Ово је ...
Хостинг провајдери – моје досадашње искуство са њима

Хостинг провајдери – моје досадашње искуство са њима

Скоро ми се један другар пожалио као му сајт који поседује а који се налази код једног домаћег провајдера мало-мало па мистериозно обори иако нема велики број посета, можда 100-тинак дневно јер је у питању обична статичка презентац ...