Kako u bash-u unositi komande a da se ne pamte u history-ju?

Kako u bash-u unositi komande a da se ne pamte u history-ju?

Postoji nekad situacija kad je potrebno uneti neku komandu preko terminala a da ta ista ne može videti pozivanjem komande history. To obično budu komande unutar kojih se nalaze lozinke ili neki poverljivi podaci - a za koje ne bist ...
Kako instalirati IBM DB2 na RedHat 6

Kako instalirati IBM DB2 na RedHat 6

Nisam nikada imao direktnih dodira sa ovom bazom podataka niti znam išta detaljnije o njoj. Dobio sam zadatak da je instaliram kako bi se nešto isprobalo što sam i uradio. Malo sam proguglao kako se instalira, naravno pogledao zvan ...